ITIL Foundation 13-15.12.2016 Zagreb

ITIL v3 Foundation

ITIL v3 edukacija i certifikacija (učionica)

ITIL v3 Foundation Certificate in ITSM

Tip seminara: seminar u učionici
Trajanje seminara: 3 dana
Certifikat: Da
Cijena seminara: 735 EUR + PDV
Cijena ceritifikacijskog ispita: 170 EUR + PDV

Popust na cijenu seminara 40%: tri ili više osoba iz iste organizacije ( 420 EUR + PDV)
Popust na cijenu seminara 30%: dvije osobe iz iste organizacije ( 515 EUR + PDV)
Popust na cijenu seminara 20%: polaznici drugih seminara (588 EUR + PDV)
Jezik: predavanja hrvatski ili engleski, prateća literatura i certifikacijski ispit engleski.

ITIL v3 Foundation seminar daje pregled bitnih principa i izazova IT Service Managementa bazirano na preporukama ITIL v3. Seminar je koristan za sve IT stručnjake, a naročito one odgovorne za planiranje, dizajn, uspostavu, nadzor i upravljanje IT uslugama.

Seminar je sukladan zahtjevima Axelos-a (službeni akrediter za ITIL) i njime se stiču znanja potrebna za certifikat ITIL v3 IT Service Management Foundation, koji donosi 2 boda na putu prema ITIL Expert-u. ITIL v3 Foundation certifikat je preduvjet za sve daljnje certifikacijske seminare u ITIL v3 certifikacijskoj shemi.

Jezik: Jezik predavanja je hrvatski ili engleski, a prateća literatura i certifikacijski ispit je na engleskom jeziku.

Seminar je namijenjen… svima u IT-u.

Sadržaj seminara

Uvod u IT Service Management i ITIL v3, odnosno pregled osnovnih koncepata, definicija, modela, procesa i funkcija sadržanih u 5 svezaka ITIL v3 dobrih praksi:

 • Service Strategy – postavljanje smjernica te razumjevanje općih poslovnih ciljeva i očekivanja s ciljem utvrđivanja strategije IT usluga
 • Service Design – definiranje skupa novih ili promijenjenih poslovnih zahtjeva te razvoj rješenja koja udovoljavaju specificiranim poslovnim potrebama
 • Service Transition – postavljanje smjernica za tranziciju dizajniranih usluga u produkcijsku okolinu (upravljanje infrastrukturom, znanjem, promjenama, rizicima i osiguranje kvalitete)
 • Service Operations – postizanje izvrsnosti u okviru svakodnevnih poslovnih aktivnosti. Pružanje usluga i podrška korisnicima usluga.
 • Continual Service Improvement – očuvanje kvalitete usluga u vremenu utemeljeno na postavljanju vizije i ciljeva, definiciji CSF i KPI te mjerenju i korekciji.
 • Seminara uključuje pripremu za polaganje ispita za ITIL v3 Foundation in IT Service Management Foundation certifikat, uključivo simulaciju samog ispita.
 • više o sadržaju seminara: ITIL Foundation Course Syllabus

Ciljevi seminara

 • Usvojiti terminologiju, koncepte i definicije ITILa
 • Razumjeti ITIL pristup koji opisuje 5 faza životnog ciklusa usluge
 • Upoznati ključne ITIL procese i funkcije te njihov doprinos u izvršavanju IT Service Management aktivnosti (ciljevi procesa, najbolje prakse, aktivnosti, uloge)
 • Uočiti prednosti korištenja ITIL najboljih praksi
 • Sklopiti mozaik procesa u jednu veliku sliku; upoznati zavisnosti procesa,
 • Diskutirati, analizirati i sagledati mogućnost primjene ITIL preporuka u vlastitoj organizaciji
 • Opcionalno: dokazati stečeno znanje polaganjem ispita i ostvarivanje ITIL Foundation certifikata
 • Primjer ITIL Foundation certifikacijskog ispita

Preduvjeti

 • Znanje engleskog jezika
 • Iako nije uvjet, poželjno je radno iskustvo u IT-u.

Certifikacijski ispit

Ispit: Ispit se sastoji od 40 multiple-choice pitanja na engleskom jeziku. Vrijeme predviđeno za riješavanje ispita je 60min; odnosno 75 min i korištenje riječnika ukoliko engleski nije materinji jezik. Nije dopušteno konzultiranje literature. Za prolaz je potrebno minimalno 65% točnih odgovora ( odnosno 26/40).

Primjeri ispita: Primjere ITIL Foundation ispitnih pitanja možete pronaći u našoj ITIL bazi znanja

Jezici koje govorimo: hrvatski, engleski i njemački.

Za sve dodatne informacije, konaktirajte nas na

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt *Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner