ITS Partner - Edukacija - ITIL v2- v3 Bridging Foundation

ITIL v2- v3 Bridging Foundation

ITIL v2- v3 Bridging Foundation seminar

Seminar v2-v3 Bridging prvenstveno omogućava nosiocima ITIL Foundation v2 certifikata da nakon odslušanog jednodnevnog seminara te položenog ispita dobiju certifikat ITIL Foundation v3. Sam seminar daje uvidu u ITIL v3 životni ciklus usluga i načine na koje ovaj pristup podržava poslovne funkcije tvrtke. Tijekom seminara objašnjava se pet osnovnih stupnjeva životnog ciklusa usluge, ključni koncepti i terminologija te se upoznaje s osnovnim funkcijama i procesima. Naglašene će biti nove, ITIL v3, definicija te bitne razlike u odnosu na ITIL v2.

  • Pretpostavke: ITIL v2 Foundations certifikat ili ekvivalentno znanje, poznavanje ITIL v3 terminologije, procesa i funkcija.
  • Ispit: 30 min, zatvorena knjiga, 20 multiple-choice pitanja, za prolaz potrebno 65% (13 od 20 pitanja), engleski jezik
  • Seminar je namjenjen: nosiocima ITIL V2 Foundations certifikata ili svima onima s ekvivalentnim znanjem o ITIL v2 terminologiji i procesima. (Napomena: Foundation v2 certifikat je nužan za one koji na kraju seminara žele pristupiti certifikacijskom ispitu)
  • Certifikat: Da. Certifikacijski ispit se plaća 80 Eura.(Napomena: Ovaj certifikat dokazuje poznavanje osnovnih ITIL v3 principa: terminologije, funkcija, procesa te njihovih odnosa, zavisnosti i veza s poslovnim dijelom i procesima. Ovaj certifikat obavezan za sve daljnje certifikate u području ITIL-a/ITSM-a.)

Varijante seminara

ITS Partner - Edukacija - ITIL v3 E-LEARNING

E-LEARNING: E-learning (90, 60 ili 30 dana). Fleksibilan način učenja i pripreme za certifikacijski ispit. Seminar uključuje web bazirani pristup predavanjima kao i primjeru probnog certifikacijskog ispita. Za cijelo vrijeme trajanja treninga imate mogućnost postavljanja pitanja iskusnom mentoru.

ITS Partner - Edukacija - ITIL v3 IN-HOUSE

IN-HOUSE: Ovaj seminar je moguć kao Blended ili Intensive. Za grupu s više od 5 polaznika iz iste organizacije preporučujemo seminar zatvorenog tipa. Vi birate mjesto i termin, a cijena je fiksna bez obzira na broj polaznika. Prednost je i više vremena za diskusiju o mogućnostima primjene u vašoj konkretnoj praksi.

Jezici koje govorimo su: hrvatski, engleski i njemački.

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt *Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner