ITS Partner - Edukacija - ITIL v3 Master

ITIL v3 Master

ITIL v3 Master seminar

ITIL v3 Master

Kvalifikacijski kriteriji za titulu ITIL v3 Master su još u razvoju. Ovdje prezentirane informacije su informativnog karaktera te su podložne promjenama.

Od kandidata za ITIL v3 Master-a očekuje se kvalifikacija ITIL Service Management Expert te mogućnost demonstriranja iskustva u praktičnoj primjeni. Procjena kvalificiranosti kandidata vršit će se u odnosu na razne teme vezano uz implementaciju IT Service Management-a u praksi, npr.:

  • upravljanje organizacijskom i kulturološkom promjenom
  • prilagodbe promjenama u industriji
  • kontinuirano poboljšanje sposobnosti ITSM-a
  • priprema organizacije za audit i certifikaciju
  • priprema za ITSM konzultanta i /ili trenera

Osim gore navedenog, od kandidata se očekuje da imaju najmanje osam godina iskustva u IT Service Management-u.

Certifikacija za ITIL v3 Master-a temeljit će se na kombinaciji ITSM teorije i praktičnog iskustva. Metode testiranja mogu uključivati:

  • case study-e
  • pismene ispite uz dozvoljeno korištenje knjiga
  • kombinaciju pitanja s ponuđenim odgovorima, kratkih otvorenih pitanja i pitanja koja zahtijevaju dulji pisani odgovor
  • obranu teze
  • simulacije

Ispitno testiranje će biti na Bloom-ovim nivoima 5 i 6 (analiza i sinteza) i od kandidata će se zahtijevati identifikacija riješenja za realne situacije.

Jezici koje govorimo su: hrvatski, engleski i njemački.

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt *Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner