Opis

PPT Prezentacija procesa Incident Management sukladno ITIL dobrim praksama.

Broj slideova: 33

Za detalje pogledajte Pregled (eng.preview).