ITS Partner - Savjetovanje - ITSM Procjena stanja: Gdje se trenutno nalazimo?

Procjena stanja: Gdje se trenutno nalazimo?

ITSM Procjena stanja

… „Brodu koji ne zna u koju luku želi stići svaki je vjetar povoljan“

Postavili ste ciljeve i znate kamo želite stići! Ali, gdje se trenutno nalazite? Prije nego što zaista krenete, treba vam objektivna procjena Vašeg trenutnog položaja. Za procjenu vašeg trenutnog stanja (eng. „AS IS“) nudimo vam slijedeće „gotove“ procjene:

  • ITIL / ITSM Assessment (bazirano na ICMM-u, ITIL-u) – procjena pojednih procesa ili kompletnog ITSM u Vašoj organizaciji
  • ISO 20000 (BS 15000) Assessment (bazirano na ISO 20000 Standardu) – procjena ITSM-a u odnosu na ISO 20000 standard
  • Service Desk Institute Assessment (bazirano na standardima Service Desk Institute-a) – specijalizirana procjena za IT Support organizacije, Help Deska / Sevice Deska
  • Gap-analiza prilagođena Vašim potrebama

Na kraju ove faze imat ćete Procjenu stanja (eng. Assessment) koja otkriva vaše jake strane i vaše slabosti, te prepoznaje i preporuča poboljšanja koja će polučiti najveći efekt. U odnosu na postavljene ciljeve, u slijedećoj fazi planiranja, izradit će se konkretan plan uspostave rješenja.

Jezici koje govorimo su: hrvatski, engleski i njemački.

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt *Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner