ITS Partner - Edukacija - Six Sigma Edukacija i certifikacija

Six Sigma edukacija i certifikacija

sixsigma-prod-logo

Six sigma teži poboljšati kvalitetu izlaznog proizvoda procesa otkrivajući i otklanjajući uzroke defekata i minimiziranjem varijabilnosti u proizvodnom i poslovnom procesu.

Six Sigma je rezultatski orijentiran i strukturiran način rada na poboljšanjima, s jasnom raspodjelom odgovornosti, a s ciljem postizanja značajnih rezultata (skokovita poboljšanja) i jasnom usmjerenošću na:

 • kupca (unutarnjeg, vanjskog)
 • rješavanje dosad nerješivih ili neprepoznatih problema
 • reduciranje i eliminacija varijacija procesa kao i na poboljšanje njegove sposobnosti.
 • projektni pristup i primjena DMAIC procesa (metoda za rješavanje problema)
 • široka primjena statističkih i alata kvalitete.
 • jasno definirane uloge i infrastruktura
Six Sigma metoda je razvijena je sredinom osamdesetih godina 20.stoljeća u kompaniji Motorola. Bill Smith,inženjer u Motoroli, odabrao je naziv Six Sigma za metodu kojom bi smanjio broj grešaka u proizvodnji te mogao konkurirati naglo rastućoj japanskoj industriji. Dr. Mikel Harry osnovao je tim, sa Smithom kao članom i izradio koncept unaprjeđenja kvalitete koji je postao poznat kao Six Sigma te se bazirao na četiri osnovna koraka:
 • Mjerenje
 • Analiza
 • Unapređenje
 • Kontrola
Brojka šest u nazivu odnosi se na razinu šest sigma kvalitete kojima svako poduzeće teži. Sigma je grčki simbol koji označava standardnu devijaciju. Cilj Six Sigme je svesti škart na najmanju moguću razinu, smanjiti troškove i vrijeme proizvodnje te povećati produktivnost i poboljšati poslovne rezultate. Osnovna mjerna jedinica Six Sigme je DPMO (Defects per million opportunities), što u prijevodu znači broj grešaka na milijun pokušaja.

Da bi se postigla zadnja (6.-a) razina ne smije se napravit više od 3.4 greške na milijun pokušaja. No, određivanje sigma razine koja se želi doseći treba se vršiti za svaki projekt pojedinačno ovisno o ekonmskoj isplativosti, da se ne bi premašila dobit koja se želi ostvariti.

Dvije su glavne metode koje  čine Six Sigma metodologiju:

 • DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control)
 • DMADV (Define-Measure-Analyze-Design-Verify)

DMAIC – se korist za unapređenje postojećih poslovnih procesa, odnosno  upravljanje njihovom kvalitetom. Realizirat će se kroz sljedećih pet koraka:

 1. D – Definiranje (Define) postojećih procesa i ciljeva projekta upravljanja kvalitetom tih procesa visoke razine.
 2. M – Mjerenje (Measure) ključnih aspekata postojećih procesa i prikupljanje potrebnih, odnosno relevantnih podataka.
 3. A – Analiziranje (Analyze) podataka kako bi se utvrdili odnosi između uzroka i posljedica, tj. kako bi se utvrdilo što su uzroci defektima u postojećim poslovnim procesima. Pritom valja osigurati (ili barem nastojati osigurati) obuhvaćanje svih čimbenika od utjecaja na odnose uzroka i posljedica.
 4. I – Unapređenje (Improve) ili optimiziranje procesa zasnovano na izvršenoj analizi prikupljenih podataka.
 5. C – Kontrola (Control) kojom će se nastojati osigurati da svako odstupanje od zacrtanog cilja bude otklonjeno ili ispravljeno prije no što ono rezultira defektima.

DMADV – bit će primijenjena prilikom pokretanja novih procesa ili razvoja novih proizvoda. Metodologija DMADV je najpopularniji sastavni dio alatnog paketa DFSS (Design For Six Sigma). DFSS metoda ima za cilj kreirati proces koji ne stvara greške. Provodit će se također kroz pet koraka, ali ovoga puta sljedećih:

 1. D – Definiranje (Define) ciljeva pokretanja novih procesa ili razvoja novih proizvoda sukladnih potražnji klijenata i strategiji poslovanja tvrtke.
 2. M – Mjerenje (Measure) karakteristika procesa koje su od kritičnog utjecaja na njihovu kvalitetu te rizika kojima su procesi izloženi.
 3. A – Analiziranje (Analyze) mogućih opcija oblikovanja novih procesa ili proizvoda kako bi se utvrdilo koja je od njih najpovoljnija sa stajališta ostvarivanja zacrtanih ciljeva.
 4. D – Detaljno oblikovanje (Design) procesa ili proizvoda, optimizacija njihova dizajna i izrada plana implementacije odabranog dizajna.
 5. V – Verificiranje (Verify) dizajna, iniciranje pilot-projekata, implementacija novih poslovnih procesa i njihovo prepuštanje stvarnim vlasnicima procesa.

Oslanjajući se na navedene dvije metode, metodologija Six Sigma primjenjiva je praktički u svim područjima poslovanja, uključujući i primjenu informacijskih tehnologija.

No, Six Sigma se pokazala uspješnom u smanjenju varijance i defekta te povećanju produktivnosti i profita, ali nema potencijala za stvaranje novih poslovnih modela i inovacija. Za rješavanje tog aspekta uveden je novi element u Six Sigma metodologiju. Od originalon DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, and Control) dobiven je DMAI2C (Define, Measure, Analyse, Innovate, Improve, and Control).

 • Pripravnost na sve strože zahtjeve tržišta
 • Smanjenje troškova (ne)kvalitete
 • Povećanje prihoda
 • Eliminaciju i smanjenje varijacija procesa
 • Svladavanje vještina vođenja projekata
 • Uključivanje širokog kruga ljudi i unapređenje kompetencija i kulture organizacije
 • Poboljšanje kvalitete i povećanje zadovoljstva kupca
 • Uspostava i zajedničkog globalnog jezika poboljšanja u cijelom lancu vrijednosti (dobavljač-proizvođač-kupac)
 • Uključenost i zadovoljstvo zaposlenika
 • Brže postizanje izvrsnosti

Naša ponuda Six Sigma seminara (e-learning):

Jezici koje govorimo: hrvatski, engleski i njemački.

Za sve dodatne informacije, konaktirajte nas na

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt *Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner

Save