COBIT 5 edukacija i certifikacija

COBIT 5 Foundation

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) je opće radni okvir ( eng. framework) za vladanje (eng. governance) i upravljanje (eng. Management) IT-em. Namjenjen je korištenju od strane uprave i visokog menadžmenta, IT i operativnog menadžmenta, ICT stručnjaka, korisnika IT-a, revizora, kao i ljudi na poslovima kontrole i sigurnosti sustava.

Akreditirani seminar COBIT 5 Foundation upoznaje polaznike s pokretačima COBIT 5, pet osnovnih principa na kojima se COBIT 5 temelji te pokretačima za vladanje i upravljanje korporativnim IT-em koji podržava integraciju općih ciljeva, specifičnih ciljeva, kontrola te procesa poslovanja i IT-a. Seminar uključuje i uvod u implementaciju COBIT 5 te koncepte koji se odnose na Model ocjene procesa.

Seminar je osmišljen u skladu sa zahtjevima APMG (službeni akrediter ) i njime se stiču znanja potrebna za certifikat APMG COBIT 5 Foundation. COBIT 5 Foundation certifikat je preduvjet za sve daljnje certifikacijske seminare u COBIT 5certifikacijskoj shemi.

Jezik: engleski (prateća literatura je na engleskom jeziku)

Seminar je namijenjen…

Seminar je namjenjen upravi i visokom menadžmentu, IT i operativnom menadžmentu, ICT stručnjacima, revizorima, kao i ljudima na poslovima kontrole i sigurnosti sustava.

Sadržaj seminara

Uvod u COBIT 5, odnosno pregled osnovnih koncepata, definicija, modela, procesa i funkcija sadržanih u COBIT 5 radnom okviru:

 • Glavni pokretači COBIT 5
 • Poslovni benefiti korištenja COBIT 5
 • Arhitektura produkata porodice COBIT 5
 • 5 temeljnih principa COBIT 5 za vladanje i upravljanje korporativnim ITem
 • Kako COBIT 5 procesi i Procesni referentni model pomažu stvaranju 5 principa i 7 pokretača vladanja i upravljanja
 • Osnovni koncepti implementacije COBIT 5.
 • Osnovni koncepti novog modela za ocjenu procesa
 • COBIT 5 smjernice i kako su međusobno povezane
 • Vježbe ispitnih pitanja
 • Primjer COBIT 5 Foundation certifikacijskog ispita

Ciljevi seminara

Dobivanjem COBIT 5 Foundation kvalifikacije dokazujete dovoljno znanje i razumijevanje COBIT 5, odnosno da ste u mogućnosti:

 • Razumjeti vladanje i upravljanje korporativnim IT-em
 • Stvoriti razumjevanje na strani poslovnog menadžmenta i visokog IT menadžmenta
 • Ocjeniti stanje korporativnog ITa u vašem odjelu ili organizaciji
 • Prepoznati opseg aspekata COBIT 5 koje bi bilo preporučljivo implementirati

Certifikacijski ispit

Ispit: Ispit se sastoji od 50 multiple-choice pitanja na engleskom jeziku. Vrijeme predviđeno za riješavanje ispita je 40min; odnosno 50 min i korištenje riječnika ukoliko engleski nije materinji jezik. Nije dopušteno konzultiranje literature. Za prolaz je potrebno minimalno 50% točnih odgovora (odnosno 25/50).

Položenim ispitom ostvarujete 18 CPE bodova.

Varijante seminara

E-learning, seminar u učionici.

Jezici koje govorimo: hrvatski, engleski i njemački.

Za sve dodatne informacije, konaktirajte nas na

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt *Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner