BPMN 2.0 edukacija2018-01-15T21:43:34+00:00
ITS Partner - Edukacija - BPMN 2 Edukacija

Termini ITIL seminara, Zagreb
ITIL EXPERT – MALC 3-7.12.2018.
ITIL Foundation 11-13.12.2018
ITIL Service Design 22-24.1.2019.
ITIL Service Operation 5-7.2.2019.
ITIL Foundation 12-14.2.2019
ITIL Service Transition 12-14.3.2019.
ITIL Service Strategy 2-4.4.2019.
ITIL Foundation 9-11.4.2019
ITIL CSI 4-6.6.2019.

BPMN 2.0 edukacija

BPMN (Business Process Model and Notation) je standard za modeliranje poslovnih procesa koji pruža mogućnost grafičke notacije poslovnih procesa u BPD (Business Process Diagram) koji je baziran na tehnici sličnoj dijagramima aktivnosti UML-a (Unified Modeling Language). Standard je razvijen od strane Business Process Management Initiative (BPMI), a od 2005. ga održava Object Management Group (OMG) nakon spajanja te dvije organizacije.

Cilj BPMN-a je olakšati modeliranje poslovnih procesa poslovnim korisnicima, ali i podržati kompleksnu semantiku procesa. Specifikacija BPMN-a također podržava mapiranje između grafičke notacije procesa i jezika za izvršavanje procesa kao što je BPEL (Business Process Execution Language).

Tipičan softver za crtanje poslovnih procesa je BPMN 2.0 Modeler for Visio. Softver je besplatan i predstavlja dopunu standardnog Microsoftovog softvera Visio.

BPMN 2.0 Modeler for Visio podržava potpuni skup grafičkih simbola za modeliranje poslovnih procesa:

  • objekte toka (aktivnosti, događaji i skretnice),
  • vezne objekte (slijedni i podatkovni tokovi te poveznice),
  • polja i staze te
  • dopunske objekte (podatkovni objekti, grupe, objašnjenja).

Pomoću alata je moguće izraditi dijagrame  na način kako je to propisao OMG (Object Management Group) u normi BPMN 2.0.

Poslovni proces je povezani skup aktivnosti i odluka, koji se izvod i na vanjski poticaj radi ostvarenja nekog mjerljivog cilja  organizacije, traje određeno vrijeme I troši neke ulazne resurse pretvarajući ih u specifične proizvode ili usluge od značaja za kupca ili korisnika.

Naša ponuda BPMN 2.0 seminara (e-learning):

BPMN 2.0 Foundation

Jezici koje govorimo: hrvatski, engleski i njemački.

Za sve dodatne informacije, konaktirajte nas na

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt * Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner