SAVJETOVANJE

Termini ITIL seminara, Zagreb

ITIL 4 Foundation 3-4.7.2019.
ITIL Service Strategy 8-10.7.2019.
ITIL CSI 15-17.7.2019.
ITIL 4 Foundation 9/2019
ITIL v3 Foundation 9/2019
ITIL Service Operation 10/2019.
ITIL Service Design 10/2019.
ITIL Service Transition 11/2019.
ITIL EXPERT – MALC 18-22.11.2019.

Savjetovanje

Naše IT Service Management (ITSM) savjetovanje se oslanja na najbolje prakse i standarde ( npr. ITIL v3, Service Desk Institute, Cobit 5, ISO 20000..) koje kombiniramo i koristimo prilagođeno konkretnim potrebama Vaše organizacije.

Konceptualno, implementacija ITSM-a uključuje kombinaciju elemenata prikazanih slikom Implementing IT Service Management.

Bazirano na konkretnim potrebama organizacije radimo Vama prilagođeni koncept implementacije ITSM-a.

Projekti savjetovanja obuhvaćaju neke od slijedećih elemenata:

ITSM Strategija i vizija

Strategija i vizija

… “Ako ništa ne ciljate, to ćete i pogoditi!”

Želja Vam je unaprijediti IT Service Management u vlastitioj organizaciji, ali niste sigurni kako krenuti. Naše savjetovanje uključuje pomoć u slijedećim područjima:

 • definiranje vizije, misije i ciljeva
 • definiranje opsega projekta – gruba skica budućeg procesnog modela
 • definiranje benefita projekta
 • identifikacija izazova i rizika koji Vas čekaju pri uspostavi te preporuke kako ih umanjiti

Dobar početak i definirani ciljevi temelj su uspjeha.
Na kraju ove faze, imat ćete Idejno rješenje implementacije IT Service Managementa u Vašoj organizaciji.

Save

ITSM Strategija i vizija

Podizanje svijesti i motiviranje (eng. Awareness)

Ljudi su ključni faktor pri uspostavi ITSM rješenja. Čest je slučaj da organizacije u teoriji imaju sve što im treba za uspostavu IT Service Management-a (definirane procese, alate, i sl.) no ljudi ne prihvaćaju novi način rada. Mi Vam nudimo pomoći u pravovremenom informiranju i motiviranju ljudi vezano uz nadolazeće promjene. Neki standardni načini su;

Razumijevanje benefita i nužnosti promjena ključno je da bi ih ljudi prihvatili i počeli koristili nove načine rada u svakodnevnoj praksi. Pokrenuti ljude najveći je izazov svakog projekta! U ovoj fazi vam nudimo Idejno rješenje širenja svijesti i motiviranja ljudi kao i provedbu planiraniha radionica i seminara.

Save

ITSM Strategija i vizija

Procjena stanja ( eng. Assessment)

… “Brodu koji ne zna u koju liku želi stići, svaki je vjetar povoljan!”

Postavili ste ciljeve i znate kamo želite stići! Ali, gdje se trenutno nalazite? Prije nego što zaista krenete, treba vam objektivna procjena Vašeg trenutnog stanja. Za procjenu vašeg trenutnog stanja (eng. „AS IS“) nudimo vam slijedeće „gotove“ procjene:

 • ITIL / ITSM Assessment (bazirano na ICMM-u, ITIL-u) – procjena pojednih procesa,  grupe procesa ili kompletnog IT Service Managementa u Vašoj organizaciji
 • ISO 20000 Assessment (bazirano na ISO 20000 Standardu) – procjena IT Service Management-a procesa u odnosu na zahtjeve ISO 20000 međunarodnog standarda za IT Service Management
 • Service Desk Institute Assessment (SDI) Assessment (bazirano na standardima Service Desk Institute-a ) – specijalizirana procjena za IT Support organizacije, Help Deska / Sevice Deska
 • ISO 27000 Assessmet – procjena sustava Informacijske sigurnosti u odnosu na zahtjeve standarda ISO27000
 • Gap-analiza prilagođena Vašim potrebama

Na kraju ove faze imat ćete Procjenu stanja (eng. Assessment) koja otkriva vaše jake strane i vaše slabosti, te prepoznaje i preporuča poboljšanja koja će imati najveći efekt. U odnosu na postavljene ciljeve, u slijedećoj fazi planiranja, izradit će se konkretan plan uspostave rješenja.

ITSM Strategija i vizija

Planiranje
…kojim putem do cilja

Temeljeno na rezultatima procjene te postojećim potrebama pružamo vam pomoć u izradi idejnog rješenja i plana uspostave.

U fazi planiranja stvaraju se preduvjeti za učinkovitu provedbu projekta:

 • prikupljanje informacija (intervjuiranje zaposlenika, pregledavanje postojeće dokumentacije)
 • definiranje slijeda faza projekta
 • identifikacija projektnih aktivnosti
 • identifikacija odgovornih osoba i sudionika projekta
 • definicija prioriteta i međusobnih zavisnosti pojedinih aktivnosti,
 • planiranje aktivnosti po fazama

Konačni rezultat ove faze je Projektni plan koji daje upute i smjernice za sve buduće projektne aktivnosti.

ITSM Strategija i vizija

Dizajn i priprema uspostave

U ovoj fazi dobivate Dizajn ITSM rješenja koji, između ostalog, obuhvaća:

 • dizajn procesa (procesni dijagrami, opisi procesa/funkcija, uloge, politike, sučelja)
 • dizajn integracije novih procesa u postojeće organizacijske načine rada

U okviru ove faze, nudimo i :

 • opću edukaciju ljudi (npr. ITIL Foundation, Radionice za management, Procesne radionice)
 • pomoć pri definiranju zahtjeva za alat i izboru alata

Save

ITSM Strategija i vizija

Uspostava rješenja (eng. Implementation)

Pri uspostavi rješenje „teorija se susreće s praksom“. Kombiniranjem

 • vođenja (eng. coaching)
 • edukacije (seminari, radionice, simulacije) – uže specijalizirano, prilagođeno potrebama organizacije npr. procesne radionice
 • savjetovanja (strateškog, taktičkog ili operativnog)
 • pomoć u izradi dokumentacije
 • kontrole postizanja postavljenih ciljeva

pratimo, vodimo i motiviramo vas na svakom koraku vašeg puta. Koristeći najbolje prakse i vlastito iskustvo pomoći ćemo vam sustavno implementirati/poboljšati IT Service Management u Vašoj organizaciji i ostvariti postavljene ciljeve u skladu s projektnim planom.

Save

ITSM Strategija i vizija

Završna analiza projekta / Pre-audit analiza

Na kraju projekta bitno je izvršiti analizu projekta i izvući pouke za budućnost. Mi Vam nudimo Završnu analizu uspostave (eng. Implementation review) koja obuhvaća:

 • Opis trenutne situacije
 • Postignuće projeknih ciljeva
 • „Prije-poslije“ usporedba
 • Analiza projekta
 • „Ostvareno-planirano“ usporedba
 • Što je funkcioniralo
 • Što nije funkcioniralo
 • Što se može naučiti
 • Općenite smjernice za daljnja poboljšanja

Također, ukoliko želite vršimo Pre-audit analizu vašeg stanja u odnosu na standard ili certifikat koji ste odlučili postići, npr:

 • ISO 20000 Pre-audit analiza
 • ISO 27000 Pre-audit analiza
 • Service Desk Institute pre-audit analiza
ITSM Strategija i vizija

Kontinuirano poboljšavanje ( eng. Continual Improvement)

Po završetku projekta, često je pitanje kako se dalje poboljšavati i kako nastaviti pozitivne rezultate projekta. Na osnovu iskustva, nudimo Vam prijedloge metodologije i načina da zadržite pozitivni trend te sami nastavite započeti ciklus kontinuiranog poboljšanja.

Save

Također, nudimo i usluge nadzora projekta i osiguranja kvalitete kao stručni nezavisni savjetnik van opertivnog implementacijskog tima: Kontrola projekta i savjetovanje managementa (eng. Controlling & Coaching);

Kontrola projekata i savjetovanje managementa ( eng. Project control & Coaching)

Nudimo uslugu stručnog nezavisnog savjetnika koji je nezavisan od opertivnog implementacijskog tima u smislu nadzora cijelog projekta i osiguranja kvalitete. Naše usluge su:

 • strateško i taktičko savjetovanje managementa organizacije
 • taktičko i operativno savjetovanje ključnih sudionika procesa
 • provjera važnih isporuka
 • prijedlozi unaprjeđenja isporuka

Iskoristite naše iskustvo!

Za organizacije koje se žele certificirati u odnosu na određeni standard (npr. ISO 20000, Service Desk Institute,..) nudimo uslugu: Audit i certifikacija;

Pre-audit savjetovanje i certifikacijski audit

Vršimo pripremu organizacija za slijedeće norme i standarde: ISO 27000, ISO 20000, Service Desk Institute (SDI);

 • Procjena stanja u odnosu na određeni standard ili normu: Prije pristupanja službenoj procjeni stanja (eng. Audit), uputno je još jednom kroz Pre-Audit Assessment te ustanoviti eventualne propuste i ispraviti ih. Ukoliko se organizacija smatra spremnom za formalnu ocjenu stanja (Audit), pristupa se potrebnim pripremama za certifikaciju od strane ovlaštenih partnera.
 • Pripremu za certifikaciju
 • Organizacija certifikacije te aktivna podrška tijekom postupka certifikacije
 • (Audit i certifikacija)

Certifikacija

Certifikacijsko tijelo dodjeljuje certifikat.

Formalna potvrda kvalitete kroz certifikat motivira ciljana poboljšanja u organizaciji, a uz to daje organizaciji i tržišnu prednost pred konkurencijom.

Certifikat vrijedi tri godine. Jednom godišnje potrebno je provoditii audit provjere, a ponovni kompletni re-audit provodi se tri godine od datuma dodjele certifikata.

Savjetovanje – Paketi usluga

Termini
seminara i radionica

Katalog / Cjenik
seminara i radionica

Prijava
seminara i radionica

Naši ITIL Posteri ( free download)

Poster!

ITIL v3 Service Lifecycle model – free download!
If you are interested in co-branding, contact us: info@itsm.hr

ITIL Service Lifecycle poster (free download)

Poster!

Implementing IT Service Management – free download!

Implementing IT Service Management ( free download)

Jezici koje govorimo: hrvatski, engleski i njemački.

Za sve dodatne informacije, konaktirajte nas na

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt * Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner

0
Text

Savjetovanje

Naše IT Service Management (ITSM) savjetovanje se oslanja na najbolje prakse i standarde ( npr. ITIL v3, Service Desk Institute, Cobit 5, ISO 20000..) koje kombiniramo i koristimo prilagođeno konkretnim potrebama Vaše organizacije.

Konceptualno, implementacija ITSM-a uključuje kombinaciju elemenata prikazanih slikom Implementing IT Service Management.

Bazirano na konkretnim potrebama organizacije radimo Vama prilagođeni koncept implementacije ITSM-a.

Projekti savjetovanja obuhvaćaju neke od slijedećih elemenata:

ITSM Strategija i vizija

Strategija i vizija

… “Ako ništa ne ciljate, to ćete i pogoditi!”

Želja Vam je unaprijediti IT Service Management u vlastitioj organizaciji, ali niste sigurni kako krenuti. Naše savjetovanje uključuje pomoć u slijedećim područjima:

 • definiranje vizije, misije i ciljeva
 • definiranje opsega projekta – gruba skica budućeg procesnog modela
 • definiranje benefita projekta
 • identifikacija izazova i rizika koji Vas čekaju pri uspostavi te preporuke kako ih umanjiti

Dobar početak i definirani ciljevi temelj su uspjeha.
Na kraju ove faze, imat ćete Idejno rješenje implementacije IT Service Managementa u Vašoj organizaciji.

Save

ITSM Strategija i vizija

Podizanje svijesti i motiviranje (eng. Awareness)

Ljudi su ključni faktor pri uspostavi ITSM rješenja. Čest je slučaj da organizacije u teoriji imaju sve što im treba za uspostavu IT Service Management-a (definirane procese, alate, i sl.) no ljudi ne prihvaćaju novi način rada. Mi Vam nudimo pomoći u pravovremenom informiranju i motiviranju ljudi vezano uz nadolazeće promjene. Neki standardni načini su;

Razumijevanje benefita i nužnosti promjena ključno je da bi ih ljudi prihvatili i počeli koristili nove načine rada u svakodnevnoj praksi. Pokrenuti ljude najveći je izazov svakog projekta! U ovoj fazi vam nudimo Idejno rješenje širenja svijesti i motiviranja ljudi kao i provedbu planiraniha radionica i seminara.

Save

ITSM Strategija i vizija

Procjena stanja ( eng. Assessment)

… “Brodu koji ne zna u koju liku želi stići, svaki je vjetar povoljan!”

Postavili ste ciljeve i znate kamo želite stići! Ali, gdje se trenutno nalazite? Prije nego što zaista krenete, treba vam objektivna procjena Vašeg trenutnog stanja. Za procjenu vašeg trenutnog stanja (eng. „AS IS“) nudimo vam slijedeće „gotove“ procjene:

 • ITIL / ITSM Assessment (bazirano na ICMM-u, ITIL-u) – procjena pojednih procesa,  grupe procesa ili kompletnog IT Service Managementa u Vašoj organizaciji
 • ISO 20000 Assessment (bazirano na ISO 20000 Standardu) – procjena IT Service Management-a procesa u odnosu na zahtjeve ISO 20000 međunarodnog standarda za IT Service Management
 • Service Desk Institute Assessment (SDI) Assessment (bazirano na standardima Service Desk Institute-a ) – specijalizirana procjena za IT Support organizacije, Help Deska / Sevice Deska
 • ISO 27000 Assessmet – procjena sustava Informacijske sigurnosti u odnosu na zahtjeve standarda ISO27000
 • Gap-analiza prilagođena Vašim potrebama

Na kraju ove faze imat ćete Procjenu stanja (eng. Assessment) koja otkriva vaše jake strane i vaše slabosti, te prepoznaje i preporuča poboljšanja koja će imati najveći efekt. U odnosu na postavljene ciljeve, u slijedećoj fazi planiranja, izradit će se konkretan plan uspostave rješenja.

ITSM Strategija i vizija

Planiranje
…kojim putem do cilja

Temeljeno na rezultatima procjene te postojećim potrebama pružamo vam pomoć u izradi idejnog rješenja i plana uspostave.

U fazi planiranja stvaraju se preduvjeti za učinkovitu provedbu projekta:

 • prikupljanje informacija (intervjuiranje zaposlenika, pregledavanje postojeće dokumentacije)
 • definiranje slijeda faza projekta
 • identifikacija projektnih aktivnosti
 • identifikacija odgovornih osoba i sudionika projekta
 • definicija prioriteta i međusobnih zavisnosti pojedinih aktivnosti,
 • planiranje aktivnosti po fazama

Konačni rezultat ove faze je Projektni plan koji daje upute i smjernice za sve buduće projektne aktivnosti.

ITSM Strategija i vizija

Dizajn i priprema uspostave

U ovoj fazi dobivate Dizajn ITSM rješenja koji, između ostalog, obuhvaća:

 • dizajn procesa (procesni dijagrami, opisi procesa/funkcija, uloge, politike, sučelja)
 • dizajn integracije novih procesa u postojeće organizacijske načine rada

U okviru ove faze, nudimo i :

 • opću edukaciju ljudi (npr. ITIL Foundation, Radionice za management, Procesne radionice)
 • pomoć pri definiranju zahtjeva za alat i izboru alata

Save

ITSM Strategija i vizija

Uspostava rješenja (eng. Implementation)

Pri uspostavi rješenje „teorija se susreće s praksom“. Kombiniranjem

 • vođenja (eng. coaching)
 • edukacije (seminari, radionice, simulacije) – uže specijalizirano, prilagođeno potrebama organizacije npr. procesne radionice
 • savjetovanja (strateškog, taktičkog ili operativnog)
 • pomoć u izradi dokumentacije
 • kontrole postizanja postavljenih ciljeva

pratimo, vodimo i motiviramo vas na svakom koraku vašeg puta. Koristeći najbolje prakse i vlastito iskustvo pomoći ćemo vam sustavno implementirati/poboljšati IT Service Management u Vašoj organizaciji i ostvariti postavljene ciljeve u skladu s projektnim planom.

Save

ITSM Strategija i vizija

Završna analiza projekta / Pre-audit analiza

Na kraju projekta bitno je izvršiti analizu projekta i izvući pouke za budućnost. Mi Vam nudimo Završnu analizu uspostave (eng. Implementation review) koja obuhvaća:

 • Opis trenutne situacije
 • Postignuće projeknih ciljeva
 • „Prije-poslije“ usporedba
 • Analiza projekta
 • „Ostvareno-planirano“ usporedba
 • Što je funkcioniralo
 • Što nije funkcioniralo
 • Što se može naučiti
 • Općenite smjernice za daljnja poboljšanja

Također, ukoliko želite vršimo Pre-audit analizu vašeg stanja u odnosu na standard ili certifikat koji ste odlučili postići, npr:

 • ISO 20000 Pre-audit analiza
 • ISO 27000 Pre-audit analiza
 • Service Desk Institute pre-audit analiza
ITSM Strategija i vizija

Kontinuirano poboljšavanje ( eng. Continual Improvement)

Po završetku projekta, često je pitanje kako se dalje poboljšavati i kako nastaviti pozitivne rezultate projekta. Na osnovu iskustva, nudimo Vam prijedloge metodologije i načina da zadržite pozitivni trend te sami nastavite započeti ciklus kontinuiranog poboljšanja.

Save

Također, nudimo i usluge nadzora projekta i osiguranja kvalitete kao stručni nezavisni savjetnik van opertivnog implementacijskog tima: Kontrola projekta i savjetovanje managementa (eng. Controlling & Coaching);

Kontrola projekata i savjetovanje managementa ( eng. Project control & Coaching)

Nudimo uslugu stručnog nezavisnog savjetnika koji je nezavisan od opertivnog implementacijskog tima u smislu nadzora cijelog projekta i osiguranja kvalitete. Naše usluge su:

 • strateško i taktičko savjetovanje managementa organizacije
 • taktičko i operativno savjetovanje ključnih sudionika procesa
 • provjera važnih isporuka
 • prijedlozi unaprjeđenja isporuka

Iskoristite naše iskustvo!

Za organizacije koje se žele certificirati u odnosu na određeni standard (npr. ISO 20000, Service Desk Institute,..) nudimo uslugu: Audit i certifikacija;

Pre-audit savjetovanje i certifikacijski audit

Vršimo pripremu organizacija za slijedeće norme i standarde: ISO 27000, ISO 20000, Service Desk Institute (SDI);

 • Procjena stanja u odnosu na određeni standard ili normu: Prije pristupanja službenoj procjeni stanja (eng. Audit), uputno je još jednom kroz Pre-Audit Assessment te ustanoviti eventualne propuste i ispraviti ih. Ukoliko se organizacija smatra spremnom za formalnu ocjenu stanja (Audit), pristupa se potrebnim pripremama za certifikaciju od strane ovlaštenih partnera.
 • Pripremu za certifikaciju
 • Organizacija certifikacije te aktivna podrška tijekom postupka certifikacije
 • (Audit i certifikacija)

Certifikacija