ISO 20000 Paketi usluga

ISO 20000 je međunarodni standard za IT Service Management ( ITSM). ISO 20000 dokazuje da nositelj certifikata posluje u skladu s najboljim poznatim praksama IT Service Managementa. Iako baziran je na ITIL-u, ISO 20000 ne postavlja IT Service Management-a prema ITIL-u kao nužan uvjet za dobivanje certifikata.

Kako možete iskoristiti ISO 20000 standard u Vašoj organizaciji?… Uvodite ITSM (ITIL-a) i trebate smjernice? Uveli ste ITSM (ITIL) i želite objektivnu procjenu napravljenog? Želite certifikatom dobiti formalnu potvrdu kvalitete IT Service Management-a u Vašoj organizaciji?… ili ste znatiželjni zadovoljavate li kriterije ISO 20000 certifikata i što Vam eventualno nedostaje…

ISO 20000 certifikacije savjetovanje

Na putu do ISO 20000 certifikacije, nudimo slijedeće usluge:

ISO 20000 Awareness – Kroz poludnevnu do jednodnevnu radionicu upoznajemo Vas s ISO 20000 standardom i drugim bitnim temama iz područja IT Service Managementa. Objašnjavamo međusobni odnos ITIL – ITSM – ISO 20000. Imate li konkretnih tema koje Vas zanimaju, radionicu ćemo naravno prilagoditi Vašim željama!

ISO 20000 Assessment – Procjena stanja (eng. Assessment) daje uvid u zrelost Vaših postojećih IT Service Management procesa obzirom na kriterije ISO 20000 standarda i identificira „gap“ u odnosu na ISO 20000 certifikat. Kroz sustavnu analizu i intervjue procjenjuje se u kojoj mjeri Vaši procesi zadovoljavaju ISO 20000 standard te gdje su ključni nedostatci. Po završetku faze intervjua i analize, u okviru jednodnevne radionice prezentiraju se rezultati procjene te preporuke za usklađenja u cilju postizanje poboljšanja.

Service Improvement Programm – Temeljeno na rezultatima procjene te postojećim potrebama, definira se Program Poboljšanja Usluge (eng. Service Improvement Programme) koji je kombinacija radionica, prezentacija te savjetovanja (strateškog, taktičkog ili operativnog) za sustavnu uspostavu poboljšanjima Vaših IT Service Management procesa. Konačni cilj je ostvarivanja ISO 20000 certifikata ili, za npr. manje organizacije, poboljšanje kvalitete IT Service Management procesa skladno preporukama ISO 20000 standarda.

ISO 20000 Pre-Audit – Prije pristupanja službenoj procjeni stanja (eng. Audit), uputno je još jednom kroz Pre-Audit Assessment te ustanoviti eventualne propuste i ispraviti ih. Ukoliko se organizacija smatra spremnom za formalnu ocjenu stanja (Audit), pristupa se potrebnim pripremama za certifikaciju od strane ovlaštenih partnera.

ISO 20000 Audit – Ovlašteni Auditor procjenjuje stanje organizacije obzirom na ISO 20000 standard te ukoliko organizacija zadovoljava sve propisane kriterije, dodjeljuje ISO 20000 certifikat.

ISO 20000 Certifikat – Certifikat vrijedi tri godine. Jednom godišnje potrebno je provoditii audit provjere, a ponovni kompletni re-audit provodi se tri godine od datuma dodjele certifikata.

Jezici koje govorimo: hrvatski, engleski i njemački.

Za sve dodatne informacije, konaktirajte nas na

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt * Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner