Cobit 5 baza znanja

Pronađite mnoštvo korisnih Cobit 5 resursa ( posteri, infografike, primjeri ispita, vodiči, webinari…).

COBIT (Control Objectives for Information and Related Technology) je opće radni okvir ( eng. framework) za vladanje (eng. governance) i upravljanje (eng. Management) IT-em. Namjenjen je korištenju od strane uprave i visokog menadžmenta, IT i operativnog menadžmenta, ICT stručnjaka, korisnika IT-a, revizora, kao i ljudi na poslovima kontrole i sigurnosti sustava.

 • Usklađenost IT-a s poslovanjem

 • IT koji omogućava poslovanje i maksimizira korist

 • Odgovorno korištenje IT resursa

 • Prikladno upravljanje IT rizicima

COBIT 5 je radni okvir baziran na 5 osnovnih principa ( eng. principles). Ujedno za uspješnu provedbu bitno je imati i cjelovit pristu koji prepoznaje kategorije bitnih 7 pokretača ( eng. enablers);

5 temeljnih principa COBIT 5 su:

 1. Ispunjenje potreba dionika (eng. Meeting stakeholders needs) COBIT 5 daje sve potrebne procese i pokretače kako bi bilo podržano stvaranje poslovne vrijednosti kroz korištenje IT-a
 2. Obuhvaćanje cjelokupnog poslovanja (eng. Covering the enterprise end-to-end) COBIT 5 integrira vladanje IT-em u vladanje cjelokupnom organizacijom, pokrivajući sve funkcije i procese unutar organizacije, a ne samo IT-a.
 3. Primjena jedinstvenog integriranog radnog okvira (eng. Applying a single integrated framework)COBIT 5 je usklađen s drugim značajnim standardima i radnim okvirima na općem nivou te se kroz to može koristiti za sveukupni radni okvir vladanje i upravljanje IT-em.
 4. Omogućavanje cjelovitog pristupa(eng. Enabling a holistic approach) . Efektivno i efikasno vladanje i upravljanje IT-em zahtjeva cjeloviti pristup koji uzima u obzir nekoliko neđusobno povezanih komponenti i pokretača. COBIT 5 definira 7 kategorija pokretača (eng. enablers)
  • principi, politike i radni okvir (eng. Principles, policies and frameworks)
  • procesi (eng. Processes)
  • organizacijska struktura (eng. Organisational structures)
  • kultura, etika i ponašanje (eng. Culture, ethics and behaviour)
  • informacije (eng. Information)
  • usluge, infrastruktura i aplikacije (eng. Services, infrastructure and applications)
  • ljudi, vještine i kompetencije (eng. People, skills and competencies)
 5. Odvajanje vladanja i upravljanja (eng. Separating governance from management) COBIT 5 radni okvir radi jasnu razliku između vladanja i upravljanja, identificiranih kao domene vladanja i upravljnja.
COBIT 5 Process Reference Model – Poster-download

COBIT 5 radnog okvira prepoznaju faze životnog ciklusa IT rješenja odnosno domene i procese koji su bitni kako bi se rješenje na ispravan uvedelo u sustav te koristilo.COBIT 5 radni okvira podjeljen je u 2 područja i 5 domena s ukupno 37 procesa.

Dva područja i pet domena COBIT 5 su:

 1. vladanje poslovnim IT procesima (eng. Governance)
  • EDM – (eng. EDM (Evaluating, Direction, Monitoring)) – procjena, smjer, nadzor
 2. upravljanje/menadžment poslovnih IT procesa (eng. Management)
  • APO – (eng. APO (Align, Plan and Organize)) – usklađivanje, planiranje i organiziranje
  • MEA – (eng. MEA (Monitor, Evaluate, Access)) – nadzor, procjena i ocjena
  • DSS – (eng. DSS (Delivery, Service and Support)) – isporuka, usluga i podrška
  • BAI – (eng. BAI (Build, Acquire and Implement)) – izgradnja, stjecanje i uspostava

Navedenih 5 domena imaju ukupno 37 procesa;

EDM ( Evaluating, Direction, Monitoring) – procjena, smjer, nadzor:

 • EDM1 Ensure Governance Framework Setting and Maintenance – Osiguravanje postavki i održavanje okvira za upravljanje
 • EDM2 Ensure Benefits Delivery – Osiguravanje isporuke benefita
 • EDM3 Ensure Risk Optimisation – Osiguravanje optimizacije rizika
 • EDM4 Ensure Resource Optimisation – Osiguravanje optimizacije resursa
 • EDM5 Ensure Stakeholder Transparency – Osiguravanje transparentnosti

APO (Align, Plan and Organize) – usklađivanje, planiranje i organiziranje

 • APO1 Manage the IT Management Framework – Upravljanje radnim okvirom za upravljanje IT-a
 • APO2 Manage Strategy – Upravljanje strategijom
 • APO3 Manage Entreprise Architecture – Upravljanje enterprise arhitekturom
 • APO4 Manage Innovation – Upravljanje inovacijama
 • APO5 Manage Portfolio – Upravljanje portfeljem
 • APO6 Manage Budgets and Costs – Upravljanje budžetom i troškovima
 • APO7 Manage Human Relations – Upravljanje ljudskim resursima
 • APO8 Manage Relationships – Upravljanje odnosima
 • APO9 Manage Service Agreements – Upravljanje Uslugama sukladno dogovoru
 • APO10 Manage Suppliers – Upravljanje dobavljačima
 • APO11 Manage Quailty – Upravljanje kvalitetom
 • APO12 Manage Risk – Upravljanje rizicima
 • APO13 Manage security – Upravljanje sigurnošću

MEA ( Monitor, Evaluate and Access) – nadzor, procjena i ocjena

 • MEA1 Monitor, Evaluate and Assess Performance and Conformance – Nadzor, procjena i ocjena performansi i sukladnosti
 • MEA2 Monitor, Evaluate and Asses the System of Internal Control – Nadzor, procjena i ocjena sustava interne kontrole
 • MEA3 Evaluate and Assess Compliance with External Requirements – Procjena i ocjena usklađenosti s eksternim zahtjevima

DSS (Delivery, Service and Support) – isporuka, usluga i podrška

 • DSS1 Manage Operations – Upravljanje operacijama
 • DSS2 Manage Service Requests and Incidents – Upravljanje zahtjevima za uslugom i incidentima
 • DSS3 Manage Problems – Upravljanje problemima
 • DSS4 Manage Continuity – Upravljanje kontinuitetom
 • DSS5 Manage Security Services – Upravljanje uslugama sigurnosti
 • DSS6 Manage Business Process Controls – Upravljanje provjerama poslovnih procesa

BAI (Build, Acquire and Implement) – izgradnja, stjecanje i uspostava

 • BAI1 Manage the IT Management Framework – Upravljanje radnim okvirom za upravljanje IT-a
 • BAI2 Manage Programs and Projects – Upravljanje programima i projektima
 • BAI3 Manage Requirements Definition – Upravljanje definiranjem zahtjeva
 • BAI4 Manage Solutions Identification and Build – Upravljanje pronalaženjem rješenja i izgradnjom
 • BAI5 Manage Organisational Change Enablement – Upravljanje omogućavanjem ogranizacijskih promjena
 • BAI6 Manage Changes – Upravljanje promjenama
 • BAI7 Manage Changes Acceptance and Transitioning – Upravljanje prihvatom promjena i tranzicijom
 • BAI8 Manage Knowledge – Upravljanje znanjem
 • BAI9 Manage Assets – Upravljanje imovinom
 • BAI10 Manage Configuration – Upravljanje konfiguracijom
Osnovni sadržaj (core content) Cobit-a 5 se nadalje odnosi na svaki od prethodno navedenih procesa . Točnije, svaki se pojedinačni proces pokriva kroz četiri uzastopna dijela:

 1. High-level kontrolni ciljevi procesa, koji uključuju:
  • Opis procesa sa sumiranim ciljevima procesa
  • High-level kontrolni cilj predstavljen kroz vodopadni prikaz procesnih ciljeva, metrika i praksi
  • Mapiranje procesa s procesnim domenama, kriteriji za informacije, IT resursi i područja fokusa Upravljanja IT-om
 2. Detaljni kontrolni ciljevi procesa
 3. Smjernice za menadžment: ulazi i izlazi iz procesa, RACI model (Responsible, Accountable, Consulted, and/or Informed), ciljevi i metrike
 4. Modeli zrelosti

Implementacija COBIT-a započinje procjenom cjelokupne zrelosti IT procesa u organizaciji. Model zrelosti procesa (Maturity Model), koji definira stupnjeve zrelosti od 0 do 5, gdje je 0 nepostojeći proces, a 5 optimiziran proces. Između su Inicijalni, Ponavljajući, Definirani i Upravljani procesi.

COBIT 5 za svaki od navedenih procesa specificira kriterije na koje treba obratiti pažnju pri ocjenjivanju zrelosti.

Cobit je razvijen od strane IT Governance Institute-a, neprofitne organizacije osnovane 1998.g. u sklopu udruge ISACA-e (Information Systems Audit and Control).

Trenutno aktualna (najnovija) verzija je COBIT 5. Cobit 5 nastavlja se na Cobit 4.1 te ujedno integrira druge značajne radne okvire, standarde i resurse uključivo Val IT, Risk IT, ITIL v3, TOGAF, CMMI, Prince2 i povezane ISO standarde (npr. ISO 20000, ISO 27000 serija, ISO 31000 serija).

Pinterest – Cobit 5 & Governance

Naša ponuda Cobit 5 seminara ( e-learning) :

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt * Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner