ITIL v3 – savjetovanje

Uspostava/optimizacija ITIL® procesa
“Poboljšajte ciljano Vaše ITIL® procese!”

Našim uslugama pomažemo organizacijama u uspostavi procesno orijenitanog pristupa životnom ciklusu IT usluga. Pristup uspostavi/optimizaciji jednog ili grupe procesa baziran je na preporukama ITIL najboljih praksi, a uključuje slijedeće pakete usluga:

ITIL® Paketi usluga

ITIL-Process-SCAN© – procjena stanja postojećih ITIL procesa u organizaciji u odnosu na ITIL najbolje prakse, identifikacija jakih strana/slabosti te preporuka poboljšanja. Metodologija procjene se temelji na CMMI – Capability Maturity Model Integrated-u, a uključuje promatranje postojećih praksi u organizaciji, analizu postojeće dokumentacije te intervjue zaposlenika.

ITIL-Process-OPTI© – optimizacija već uspostavljenih ITIL procesa. Nastavno na procjenu zrelosti ciljanih procesa, dajemo preporuke za poboljšanja te sukladno tome vršimo optimizacijski redizajn procesa.

ITIL-Process-OPTI+© – Za organizacije koje nemaju definirane ITIL procese, nudimo kompletno modeliranje procesa od početka; dizajn ITIL procesa (procesni dijagram, opis procesa/funkcije, opis uloga i odgovornosti, politike, sučelja, ključni predlošci), koncept integracije više procesa u jednu cjelinu. Ovime dobivate kompletne predloške za uspostavu procesa i integraciju procesa u organizaciju.

ITIL-Process-ALL-INCLUSIVE© – ovo rješenje uključuje aktivnosti potrebne za kompleksnije uspostave veće grupe procesa u organizaciji. Prilagođeno konkretnom slučaju organizacije, pristup uključuje:

  • konceptualizaciju i planiranje
  • vođenje (eng. coaching)
  • edukaciju (seminari, radionice, simulacije) – uže specijalizirano, prilagođeno potrebama organizacije npr. procesne radionice
  • savjetovanje (strateško, taktičko ili operativno)
  • projekt management
  • kontrolu kvalitete i postizanja postavljenih ciljeva.

Koristeći najbolje prakse i vlastito iskustvo pomoći ćemo vam da sustavno implementirate/poboljšate vaš IT Service Management.

Jezici koje govorimo: hrvatski, engleski i njemački.

Za sve dodatne informacije, konaktirajte nas na

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt * Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner