Information Security / ISO 27001 Paketi usluga

ISMS – Information Security Management Information System obuhvaća uspostavu i održavanje sustava informacijske sigurnosti koji osigurava menadžmentu upravljanje rizicima informacijskih sustava i ujedno povećava sigurnost poslovanja. ISO/IEC 27000 je porodica standarda informacijske sigurnosti.

ISO/IEC 27001:2013 definira zahtjeve za uspostavu sustava upravljanja informacijskom sigurnošću. ISO/IEC 27001:2013 određuje potrebe za utemeljenje, implementaciju, nadzor i pregled te održavanje i poboljšanje sustava upravljanja; tj. okvir za upravljanje rizicima informacijske sigurnosti organizacije.

ISO 27001 / Information Security savjetovanje

Implementacija ISMS-a (Information Security Management System) te priprema za certifikaciju po ISO/IEC 27001 standardu – Implementacija vodećih standarda sigurnosti i kvalitete, omogućava implementaciju cjelovitog sustava upravljanja informacijskom sigurnošću sukladno normi ISO/IEC 27001.

Savjetodavne usluge obuhvaćaju sve korake procesa implementacije ISMS-a i pripreme za certifikaciju; tj. početnu GAP analize te faze implementacije poznate pod akronimom PDCA (Plan – Do – Check – Act):

GAP ANALIZAAnaliza trenutnog stanja – Analiza usklađenosti postojećeg sustava informacijske sigurnosti s ISO/IEC 27001 standardom i identificiranje nesukladnosti.

PLANPlaniranje – Određivanje ciljeva i koraka potrebnih za dostizanje rezultata u skladu sa ciljem.

DOImplementacija Implementacija novih procesa i poboljšanje sustava informacijske sigurnosti.

CHECKProvjera – Mjerenje efikasnosti novih procesa i usporedba rezultata s ciljanim rezultatima kako bi se utvrdila odstupanja.

ACTPoboljšanje-Analiza odstupanja u svrhu utvrđivanja njihovog uzroka. Svaki od uzroka postaje dio jednog ili više koraka PDCA te se povlači implementaciju promjene koja uključuje poboljšanje.

Jezici koje govorimo: hrvatski, engleski i njemački.

Za sve dodatne informacije, konaktirajte nas na

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt *Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner