ITIL® v3 Intermediate – Lifecycle – Service Operation (SO)

ITIL® v3 edukacija i certifikacija (učionica)

Tip seminara: seminar u učionici
Trajanje seminara: 3 dana
Certifikat: Da
“Garancija prolaska na ispitu”: Ukoliko certifikacijski ispit ne položite iz prve – drugi pokušaj je besplatan
Cijena seminara: 1.150 EUR + PDV
Cijena certifikacijskog ispita: 270 EUR + PDV
Popust 20%: dvije ili više osoba iz iste organizacije ( 920 EUR + PDV)
Popust 20%: polaznici drugih seminara
Jezik: predavanja hrvatski (ili engleski), a prateća literatura i certifikacijski ispit engleski

Service Operation (Lifecycle stream) je seminar Intermediate stupnja ITIL v3 certifikacijske sheme koji produbljuje znanje iz područja upravljanja operativnim uslugama. U seminaru se izmjenjuju teoretski dio, te zadaci namjeni pojedinačnom ili timskom izvršavanju. Seminar uključuje radionice na kojima polaznici utvrđuju naučeno te se pod vodstvom stručnog trenera pripremaju za način ispitivanja certifikacijskog ispita.

Seminar je osmišljen u skladu s zahtjevima Axelos-a (službeni akrediter za ITIL) i polaganje pripadnog ispita donosi 3 boda u ITIL certifikacijskoj shemi.

Seminar je namijenjen svima koje žele steći znanje o ITIL preporukama vezano uz operativno upravljanje dnevnim zadacima podrške uslugama.

  • ITIL v3 Foundation/ ITILv2-v3 Foundation Bridge certifikat ( u prijavi za seminar potrebno je navesti broj certifikata)
  • Znanje engleskog jezika
  • Iako nije uvjet, poželjno je bar dvije godine radnog iskustva u IT-u.
Ispit: Ispit se sastoji od 8 kompleksnih multiple-choice pitanja baziranih na Case Study-u. Vrijeme predviđeno za riješavanje ispita je 90min odnosno 120 min i korištenje riječnika ako engleski nije materinji jezik. Nije dopušteno korištenje i konzultiranje literature. Za prolaz je potrebno minimalno 70%.

Certifikat i bodovi: Kandidati koji uspješno polože certifikacijski ispit dobivaju međunarodno priznati certifikat te 3 boda u ITIL® kvalifikacijskoj shemi.

Jezici koje govorimo: hrvatski, engleski i njemački.

Za sve dodatne informacije, konaktirajte nas na

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt * Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner