ITIL® v3 Intermediate – Lifecycle – Service Strategy (SS) 2017-04-20T07:02:53+00:00
ITIL Service Strategy Zagreb
Termini ITIL seminara, Zagreb

ITIL Service Transition 29-31.5.'17
ITIL Foundation 5-7.6/2017.
ITIL Service Design 6/2017.
ITIL PRACTITIONER 07/2017.
ITIL Foundation 09/2017
ITIL CSI 09/2017
ITIL Service Strategy 11/2017.
ITIL Expert - MALC 11/2017.
ITIL Service Operation 12/2017

ITIL® v3 Intermediate – Lifecycle – Service Strategy (SS)

ITIL® v3 edukacija i certifikacija (učionica)

ITIL Service Strategy (ITIL - SS)
Tip seminara: seminar u učionici
Trajanje seminara: 3 dana
Certifikat: Da
Cijena seminara: 1.150 EUR + PDV
Cijena ceritifikacijskog ispita: 270 EUR + PDV
Popust 20%: dvije ili više osoba iz iste organizacije ( 920 EUR + PDV)
Popust 20%: polaznici drugih seminara
Jezik: predavanja hrvatski (ili engleski), a prateća literatura i certifikacijski ispit engleski

ITIL Service Strategy (Intermediate – Lifecycle stream) je seminar Intermediate stupnja ITIL v3 certifikacijske sheme koji produbljuje znanje iz područja stateškog planiranja, provedbe i upravljanja uslužno baziranim poslovnim modelom. U seminaru se izmjenjuju teoretski dio, te zadaci namjeni pojedinačnom ili timskom izvršavanju. Seminar uključuje radionice na kojima polaznici utvrđuju naučeno te se pod vodstvom stručnog trenera pripremaju za način ispitivanja certifikacijskog ispita.

Seminar je osmišljen u skladu s zahtjevima Axelos-a (službeni akrediter za ITIL), a polaganje pripadnog ispita donosi 3 boda u ITIL certifikacijskoj shemi.

Seminar je namijenjen…

Seminar je namijenjen svima koje žele steći znanje o ITIL preporukama vezano uz stateško planiranje, provedbu i upravljanje uslužno baziranim poslovnim modelom.

Sadržaj seminara

  • Uvod u Service Strategy (osnove, ciljevi i smjernice)
  • Definiranje tržišnog prostora (eng. Market space)
  • Service Strategy procesi: Business Relationship Management, Financial Management for IT Services, Service Portfolio Management, Strategy Management for IT Services, Demand Management
  • Praćenje provedbe strategije kroz ostale faze životnog ciklusa usluge
  • Izazovi, kritični faktori uspjeha i rizici
  • više o sadržaju seminara: Service Strategy Certificate syllabus

Preduvjeti

  • ITIL v3 Foundation/ ITILv2-v3 Foundation Bridge certifikat ( u prijavi za seminar potrebno je navesti broj certifikata)
  • Znanje engleskog jezika
  • Iako nije uvjet, poželjno je bar dvije godine radnog iskustva u IT-u.

Certifikacijski ispit

Ispit: Ispit se sastoji od 8 kompleksnih multiple-choice pitanja baziranih na Case Study-u. Vrijeme predviđeno za riješavanje ispita je 90min odnosno 120 min i korištenje riječnika ako engleski nije materinji jezik. Nije dopušteno korištenje i konzultiranje literature. Za prolaz je potrebno minimalno 70%.

Certifikat i bodovi: Kandidati koji uspješno polože certifikacijski ispit dobivaju međunarodno priznati certifikat te 3 boda u ITIL® kvalifikacijskoj shemi.

Jezici koje govorimo: hrvatski, engleski i njemački.

Za sve dodatne informacije, konaktirajte nas na

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt * Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner