ITIL 4 Foundation seminar i ispit, Zagreb

ITIL 4 Foundation

ITIL 4  edukacija i certifikacija (učionica)

The road not taken – R.Frost (Poem)

Naziv seminara: ITIL 4 Foundation in IT Service Management
Tip seminara: seminar u učionici
Trajanje seminara: 2 dana ( u vremenu od 8:30-16:30)
Certifikat: Da
“Garancija prolaska na ispitu”: Ukoliko certifikacijski ispit ne položite iz prve – drugi pokušaj je besplatan
Cijena seminara: 650 EUR + PDV
Cijena ceritifikacijskog ispita: 200 EUR + PDV

Popust na cijenu seminara 35%: tri ili više polaznika iz iste organizacije ( cijena po polazniku: 422 EUR + PDV)
Popust na cijenu seminara 30%: dva polaznika iz iste organizacije ( cijena po polazniku: 455 EUR + PDV)
Popust na cijenu seminara 20%: polaznici drugih seminara (cijena po polazniku: 520 EUR + PDV)
Jezik: predavanja hrvatski (ili engleski), prateća literatura i certifikacijski ispit engleski.

Ispit: Ispit se sastoji od 40 multiple-choice pitanja na engleskom jeziku. Vrijeme predviđeno za riješavanje ispita je 60min; odnosno 75 min i korištenje riječnika ukoliko engleski nije materinji jezik. Nije dopušteno konzultiranje literature. Za prolaz je potrebno minimalno 65% točnih odgovora ( odnosno 26/40).

Polaganje ispita: Ispit se polaže drugi dan seminara, nastavno na seminar u vremenu 16:30-17:45. Preliminarni rezultati (prolaz/pad) su dostupni unutar sat vremena od završetka ispita, a postignute bodove i elektronički certifikat dobivate u roku od 48 sati.

ITIL 4 Foundation seminar daje pregled bitnih principa i izazova IT Service Managementa bazirano na preporukama ITIL 4 dobrih praksi. Seminar je koristan za sve IT stručnjake, a naročito one odgovorne za planiranje, dizajn, uspostavu, nadzor i upravljanje IT uslugama.

Seminar je sukladan zahtjevima Axelos-a (službeni akrediter za ITIL) i sadržajno uključuje znanja potrebna za certifikat ITIL 4 Foundation in IT Service Management. ITIL 4 Foundation certifikat je preduvjet za sve daljnje certifikacijske seminare u ITIL 4 certifikacijskoj shemi.

Osim teoretskih sadržaja, ITIL 4 Foundation trening sadrži i praktične vježbe usmjerene na razumjevanje moguće primjene naučenog u praksi.

Sadržaj seminara

Teme obuhvaćene ITIL 4 Foundation treningom uključuju:

 • Moderne prakse i principe upravljanja IT uslugama
 • Temeljna načela ITIL 4 (eng. ITIL 4 Guiding principles)
 • 4 dimenzije Service Management-a:
  1. Organizacije i ljudi ( eng. Organisations & People)
  2. Informacije i tehnologija (eng. Information & Technology)
  3. Partneri i dobavljači ( eng. Partners & Suppliers)
  4. Tokovi vrijednosti i procesi ( eng. Value streams & Processes)
 • ITIL Sustav vrijednosti usluge (eng. ITIL Service Value System)
 • ITIL Lanac vrijednosti usluge ( eng. ITIL Service Value Chain)
 • Definiranje tokova vrijednosti (eng. Value streams)
 • Osnovni pojmovi ITIL-a 4 (npr. Vrijednost, Stvaranje vrijednosti kroz usluge, Usluge i Produkti, Prakse itd.)
 • Odabrane prakse ITIL-u 4 koje se detaljnije obrađuju:
  1. Continual Improvement
  2. Change Control
  3. Incident Management
  4. Problem Management
  5. Service Request Management
  6. Service Desk
  7. Service Level Management
 • Daljnje ITIL 4 prakse koje se obrađuju na nivou razumijevanja svrhe:
  1. Information security management
  2. Relationship management
  3. Supplier management
  4. IT asset management
  5. Monitoring and event management
  6. Release management
  7. Service configuration management
  8. Deployment management
  9. Availability Management
  10. Capacity and Performance Management
  11. Service Continuity Management
 • ITIL 4 kvalifikacijski sustav
 • Ciljana priprema za ITIL 4 Foundation ispit

Više o sadržaju seminara: ITIL 4 Foundation Course Syllabus

Seminar je namijenjen… svima u IT-u.

Tipični polaznici su:

 • IT menadžeri, IT voditelji, IT konzultanti, operativni menadžeri, generalni menadžeri, arhitekti rješenja (eng. Solution architects), IT stručnjaci i poslovni menadžeri
 • Svatko zainteresiran za razumijevanje osnova ITIL 4 dobrih praksi
 • Svatko zainteresiran za poboljšanje kvalitete upravljanja IT uslugama
 • IT profesionalci iz organizacija gdje se ITIL već koristi za upravljenje IT uslugama

Ciljevi seminara

 • Usvojiti terminologiju, koncepte i definicije ITILa 4
 • Razumjeti ITIL 4 pristup koji opisuje ITIL sustav vrijednosti usluge ( eng. ITIL Service Value System), ITIL Lanac vrijednosti usluge (eng. ITIL Service Value Chain), Tokove vrijednosti ( eng. Value streams) i Prakse ( eng. Practices)
 • Razumjeti ključne ITIL 4 prakse te njihov doprinos u izvršavanju IT Service Management aktivnosti (svrha, najbolje prakse, aktivnosti)
 • Shvatiti prednosti korištenja ITIL 4 najboljih praksi
 • Sklopiti mozaik ITIL 4 praksi u jednu veliku sliku; upoznati zavisnosti praksi
 • Diskutirati, analizirati i sagledati mogućnost primjene ITIL 4 preporuka u vlastitoj organizaciji
 • Opcionalno: dokazati stečeno znanje polaganjem ispita i ostvarivanje ITIL 4 Foundation certifikat

Preduvjeti za pohađanje seminara

• Potrebno je znanje engleskog jezika budući su materijali i ispit na engleskom jeziku
• Poželjne su IT vještine i poznavanje procesa/praksi upravljenja IT uslugama ( eng. IT Service Management-a)

Certifikacijski ispit

Ispit: Ispit ITIL 4 Foundation održava se na kraju posljednjeg dana seminara:

 • Jezik: engleski
 • Trajanje: 60 min, odnosno 75 min za polaznike kojima engleski nije materinji jezik
 • 40 pitanja s višestrukim izborom (a,b,c,d) s jednim točnim odgovorom, bez negativnih bodova
 • Za prolaz je potrebno odgovoriti na najmanje 26 pitanja (65%) ispravno.
 • Ispitni institut koji dodjeljuje certifikat: Peoplecert
 • Akreditirana trening organizacija (ATO) za provedbu ispita: ITSM Partner
 • Certifikat: Nakon uspješno položenog ITIL 4 Foundation ispita, dobivate međunarodno priznati certifikat: ITIL 4 Foundation Certificate in IT Service Management). Certifikat dobivate kao e-certifikat unutar 48 sati od polaganja ispita.

PDU-a bodovi,  PMI® recertifikacija

PMI certificirani polaznici dvodnevnog ITIL 4 Foundation treninga ostvaruju pravo na sljedeće PDU bodove (potrebne za PMI recertifikaciju):

Certificirani PMP® i PgMP® pojedinci dobivaju PDU u slijedećim kategorijama:
• Tehnički PDU: 3
• Strateški PDU: 5
• Ukupno PDU-ova: 8.0

Certificirani PfMP®, PMI-SP®, PMI-RMP®, PMI-ACP® i PMI-PBA® pojedinci dobivaju 5 PDU-a u kategoriji “Strateški PDU”.

Akreditacija

ITSM Partner je akreditirana organizacija za obuku (ATO) i ovlaštena za provođenje ITIL treninga i polaganje ITIL ispita

Neprekidno usavršavamo svoje treninge, stoga jamčimo da je naš ITIL 4 Foundation uvijek u skladu s aktualnim nastavnim planom i programom propisanim od tvrtke Axelos Limited (vlasnika svih prava za ITIL).

Jezici koje govorimo: hrvatski, engleski i njemački.

Za sve dodatne informacije, konaktirajte nas na

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt * Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner