ITIL® V3 Expert – Managing Across the Lifecycle (MALC)

ITIL® V3 edukacija i certifikacija (učionica)

Managing Across the Lifecycle (ITIL MALC)

Tip seminara: seminar u učionici
Trajanje seminara: 5 dana
Certifikat: Da
“Garancija prolaska na ispitu”: Ukoliko certifikacijski ispit ne položite iz prve – drugi pokušaj je besplatan
Cijena seminara: 1.960 EUR + PDV
Cijena ceritifikacijskog ispita: 270 EUR + PDV
Popust na cijenu seminara 30%: dvije ili više osoba iz iste organizacije ( 1.470 EUR + PDV)
Popust na cijenu seminara 30%: polaznici koji su kod nas pohađali 5 Intermediate seminara ( 1.470 EUR + PDV)
Popust na cijenu seminara 20%: polaznici drugih seminara (1.764 EUR + PDV)
Jezik: predavanja hrvatski ili engleski, prateća literatura i certifikacijski ispit engleski.

Seminar je namijenjen…

Seminar je namijenjen svima koje žele steći duboko znanje o strategji, management-u, organizaciji, implementaciji, rizicima i metrikama IT poslovnih procesa prema ITIL preporukama.

Sadržaj seminara

  • Uvod u IT Service Management kroz pogled na poslovne procese i management teme
  • Planiranje i implementacija IT Service Management-a
  • Management strateških promjena
  • Management rizika
  • Organizacijski izazovi
  • Procjenjivanje usluga (mogućnosti mjerenja, monitoringa, izvještavanja, benchmarking-a)
  • Sažetak ITIL procesa – ponavljanje:

Preduvjeti

  • Prikupljenih 17 bodova kroz polaganje ispita ITIL v3 Foundation i ITIL v3 Intermediate modula
  • Znanje engleskog jezika
  • Iako nije uvjet, poželjno je bar dvije godine radnog iskustva u IT-u.

Managing Across the Lifecycle je seminar ITIL v3 certifikacijske sheme kojim dolazite do titule ITIL Expert, točnije dokazuje da njezin nosioc posjeduje znanje potrebno za vođenje cijelog IT odjela u skladu s najboljim preporukama ITIL-a. Ovaj seminar produbljuje znanja o strategji, management-u, organizaciji, implementaciji, rizicima i metrikama IT poslovnih procesa u skladu s ITIL preporukama. U seminaru se izmjenjuju teoretski dio, te zadaci namjeni pojedinačnom ili timskom izvršavanju. Seminar završava dvodnevnom radionicom na kojoj polaznici utvrđuju naučeno te se pod vodstvom stručnog trenera pripremaju za način ispitivanja certifikacijskog ispita.

Seminar je osmišljen u skladu s Axelos zahtjevima  (službeni akrediter za ITIL) i polaganje pripadnog ispita donosi 5 bodova u ITIL Certifikacijskoj shemi.

Certifikacijski ispit

Ispit: Ispit se sastoji od 10 kompleksnih multiple-choice pitanja baziranih na Case Study-u. Vrijeme predviđeno za riješavanje ispita je 120min odnosno 160 min ( uz korištenje riječnika ako engleski nije materinji jezik). Nije dopušteno korištenje i konzultiranje literature. Za prolaz je potrebno minimalno 70% (35/50).
Certifikat i bodovi: Kandidati koji uspješno polože certifikacijski ispit dobivaju međunarodno priznati certifikat te 5 bodova u ITIL® kvalifikacijskoj shemi.

Jezici koje govorimo: hrvatski, engleski i njemački.

Za sve dodatne informacije, konaktirajte nas na

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt * Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner