Human Synergistics® metodologija promjene organizacija, timova i pojedinaca


Radionice * Simulacije * Savjetovanje

Integrirani sustav razvoja (Integrated Development System) firme Human Synergistics je višeslojni sustav mjerenja i razvoja ljudskog učinka. Sustav organizacijama omogućuje pokretanje programa promjena na individualnoj, timskoj ili organizacijskoj razini (simultano ili slijedno). Specifični Circumplex model čini osnovu integriranog sustava i njegovu kvantitativnu metriku donoseći zajednički jezik i poveznicu među spomenutim razinama razvoja.

Integrirani sustav razvoja i mjerenja ljudskog učinka

Integrirani sustav mjerenja i razvoja ljudskog učinka tvrtke Human Synergistics postoji više od 40 godina i bazira svoj rad na znanstvenim istraživanjima. Rezultati primjene metodologije nadmašili su sva očekivanja u postizanju napredka kod pojedinaca, grupa i organizacija. Metodologija stavlja naglasak na mjerenje odnosa između ljudskog ponašanja i učinka, omogućujući time ljudima pomoć pri samospoznaji.

Samospoznaja – bilo da je individualna, grupna ili organizacijska – početni je korak ka učinku i rastu. To je oslobađanje od prošlosti kako bi se mogla prihvatiti budućnost.

Vizija Human Synergistics-a je organizacije koja je konstruktivno mjesto za rad, u kojima vođe vode, a pojedinci uviđaju da se njihov rad prepoznaje i cijeni.

Human Synergistics metodolgiju provode akreditirani konzultanati koristeći dijagnostičke instrumenate i materijale u skladu s potrebama organizacije i postavljenim ciljevima.

Human Synergistics® Circumplex model

Circumplex model je priznati i prepoznati model za kvantitativno mjerenje ljudskog ponašanja.

Circumplex konceptualni model kružno postavlja varijable vodeći se kriterijem njihove međusobne sličnosti. Circumplex svojim modelarnim prikazom odražava sintezu poticajnih utjecaja na ljudsko razmišljanje i ponašanje, naglašavajući one koji daju uvid u odnos između međuljudskih odnosa i radnih zadataka te načine na koje kostruktivni, tj. obrambeni načini zadovoljavanja potreba određuju ljudsko ponašanje.

Circumplex, kako i slika modela prikazuje, spaja dvanaest stilova razmišljanja i ponašanja, pozicionirajući ih u slijedeće tri generalne orijentacije stilova:

Jezici koje govorimo: hrvatski, engleski i njemački.

Za sve dodatne informacije, konaktirajte nas na

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt * Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner