Human Synergistics®  – Paketi usluga za Organizacijski razvoj

Organizacijsku kulturu je moguće mjeriti, opisati i mijenjati!

Konzultanti ne stvaraju promjene – stvaraju ih ljudi unutar organizacije. Zaposlenici najbolje znaju što bi trebalo promijeniti, ali ih se nedovoljno pita ili nedovoljno potpomogne u procesu promišljanja koji bi donio odgovore. Slijedeće usluge pomašu da se postave “prava pitanja”, identificiraju odgovori koji donose željene promjene u organizacijskoj kulturi…

OCI
Organisational
Culture Inventory

Organisational Culture Inventory (OCI)
…identificira profil organizacijske radne kulture kroz način ponašanja koji zaposlenici vide kao uvjet da bi se “uklopili i opravdali očekivanja” tj.  identificira se “način rada u organizaciji”. OCI je najrašireniji i najkorišteniji alat za mjerenje organizacijske kultur i može se primijeniti u slijedećim slučajevima:

 • Procjena utjecaja organizacijske promjene
 • Pronalaženje smjernica za organizacijske promjene i razvoj
 • Procjena prilagodljivosti organizacije
 • Prepoznavanje i prenošenje kulture učinkovitih odjela
 • Povećanje pouzdanosti i kvalitete cijelog sustava
 • Pomoć kod spajanja, preuzimanja i strateških povezivanja tvrtki
 • Povećanje razumjevanja kulture od strane menadžmenta
 • Pomoć kod strateških, strukturalnih i tehnoloških promjena
 • Integriranje različitih organizacijskih podjedinica
 • Upravljanje različitošću
OCI brošura

Save

OCI/OEI
Organisational
Effectiveness Inventory

Organisational Effectiveness Inventory (OEI)
…nadopunjava OCI, donoseći procjenu unutarnjih faktora i uvjeta koji imaju moguća utjecaj na rad organizacije, konkretno:

 • strukture, sustavi, tehnologije, vještine/kvalitete voditelja/managera koji mogu biti uzročnici kulture, i
 • dodatni ishodi procjena na individualnim, timskim i organizacijskim razinama.
OCI/OEI brošura

Save

CSSS
Customer Service
Styles Survey

Customer Service Styles Survey (CSSS)
…mjeri način na koji se ljudi iz organizacije odnose prema klijentima, točnije iskustvo klijenata sa zaposlenicima pružatelja usluga. Anketa prepoznaje 12 stilova odnosa prema klijentu, sukladno circumplex-u , uz dodatnih pet pitanja o uslugama. Kombiniranjem rezultata CSSS-a dobivenih od strane klijenata i rezultata OCI-ja od zaposlenika, dobiva se definirano stajalište koje je moguće prezentirati CEO-ima.

CSSS brošura

Save

Save

Jezici koje govorimo: hrvatski, engleski i njemački.

Za sve dodatne informacije, konaktirajte nas na

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt * Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner