CMM – Capability Maturity Model

Pronađite mnoštvo korisnih linkova i savjeta iz područja CMM – Capability Maturity Modela

Korisni linkovi

Povijest CMM-a

CMM – Capability Maturity Model nastao je pod patronatom Instituta softverskog inženjerstva (Software Engineering Institut – SEI) 1987. godine u SAD – u i danas se smatra međunarodno prihvaćenim modelom za ocjenu zrelosti softverskih, ali i sveukupnih poslovnih procesa i identifikaciju ključnih koraka neophodnih za poboljšanje kvalitete ovih procesa u nekoj organizaciji.

Cilj razvitka modela bio je prosuđivanje kvalitete razvoja, odnosno transformacija softverskih procesa od kaotičnih ad hoc aktivnosti u zrele i disciplinirane softverske procese no sam model razvio se u puno više od toga i našao najrazličitije primjene.

Struktura CMM-a

Cjelokupna sposobnost ili potencijal organizacije sadržan je u konceptu zrelosti koji je opisan razinama kao točkama procjene stupnja efikasnosti organizacije u određenom vremenu. CMM je organiziran u pet razina zrelosti, pri čemu su niže razine temelj višim razinama zrelosti.

Razine zrelosti su svojevrsne “evolucijske stepenice” prema postizanju zrelog procesa pri čemu svaka razina pruža novi temelj za kontinuirano poboljšanje procesa.

1.Inicjalna razina (eng. The Initial Level)
2.Ponavljajuća razina (eng. The Repeatable Level)
3.Definirana razina (eng. The Defined Level)
4.Upravljana razina (eng. The Managed Level)
5.Optimizirajuća razina (eng. The Optimizing Level)

CMM - Capability Maturity Model struktura

Smatra se da se predvidljivost, efektivnost i kontrola poslovnih procesa organizacije poboljšavaju kako se organizacija penje sa nižih na više razine. To potvrđuju i brojni empirijski dokazi.

Derivirani oblici CMM –a

Kao rezultat kontinuiranog razvoja i širenja koncepta osnovnog CMM modela, te multidisciplinarnosti područja primjene u poslovnoj praksi krajem

devedesetih godina razvijaju se specijalistički modeli za pojedina područja razvoja cjelokupnog poslovnog sustava kao što su CMM-I, P-CMM, SSECMM,…

Radi se deriviranim oblicima osnovnog modela, specijalističkim alatima koji su razvijeni kako bi organizacijama koje ga koriste omogućili da poboljšaju svoje proizvode i usluge, akvizicije i poslovanje, da bolje iskoriste ljudske potencijale, ukratko da unaprijede svoje poslovne procese. Modeli koji bi svoju primjenu mogli pronaći u primjeru reinženjerstva poslovnih procesa su:

PMM – Process Maturity Model:

U 1997-oj je CCTA objavila model zrelosti procesa (PMM – Process Maturity Model) koji razlikuje 5 stupnjeva zrelosti. Model je baziran na sličnim modelima, npr. Software Institute´s Capability Maturity Model (CMM) I ISO´s Software Process Improvement and Capability Determination (SPICE)

Pet stupnjeva zrelosti processa su:

1.Predanost organizacije (eng. Organisational Commitment)

2.Djelatna sposobnost (eng. Performance ability)

3.Stvarna aktivnost (eng. Actual activity)

4.Mjerenje i analiza (eng. Measurement and analysis)

5.Potvrda stvarnog procesa (eng. Verification of the actual process)

Ovaj model je kasnije bio revidiran od strane OGC-a koji je dodao među-nivoe i na taj način stvorio devet nivoa u rasponu od preduvjeta do sučelja prema klijentu.

CMM-I – Capability Maturity Model Integration

Koncept ovog modela objedinjuje sistemsko i softversko inženjerstvo, razvoj proizvoda i usluga, te poslovnih procesa i podršku korisnicima. Na osnovama tradicionalnog CMM koncepta procesnog i projektnog managerstva ovaj je model razvijen kako bi se koristio u interakciji sa drugim CMM modelima, također se fokusirajući na zadovoljenje određene razine zrelosti pri razvijanju ili vrednovanju određenih procesa. Bitno je naglasiti da su kroz razvoj CMM – a oblikovane određene standardne metode – SCAMPI (Standard CMM Appraisal Method for Process Improvement).

P-CMM – People Capability Maturity Model

P-CMM također je nastao temeljem standardnog CMM modela, a predstavlja model primijenjen procesima vezanim uz ljudske potencijale. U praksi svoju vrijednost potvrđuje sinergijskim međudjelovanjem znanja o ljudskim potencijalima, managementu znanja i poslovne organizacije, a u cilju razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima. Ovaj model također se koristi u interakciji sa drugim modelima čime se integrira razvoj ljudskih potencijala i poslovnih procesa. Cilj modela je usavršavanje sustava ljudskih potencijala kroz kontinuirano razvijanje individualnih kompetencija, razvoj timova i odjela, te uspostavljanje korporativne kulture.

Jezici koje govorimo su: hrvatski, engleski i njemački.

Za daljnje informacije, kontaktirajte nas direktno.

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt *Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner