CJENIK EDUKACIJA

Termini ITIL seminara, Zagreb

ITIL 4 Foundation 3-4.7.2019.
ITIL Service Strategy 8-10.7.2019.
ITIL CSI 26-28.8.2019.
ITIL 4 Foundation 29-30.8.2019
ITIL v3 Foundation 9/2019
ITIL Service Operation 10/2019.
ITIL Service Design 10/2019.
ITIL Service Transition 11/2019.
ITIL EXPERT – MALC 18-22.11.2019.

Katalog i cjenik edukacija

Edukacije nudimo u varijantama: intensive, e- learning, blended i in-house.

Na istaknute cijene dajemo popuste za više polaznika kao i za “vjerne” polaznike. Za popuste i pogodnosti zatražite nas informativnu ponudu!

Intensive edukacija / Edukacija u učionici

INTENSIVE: Intenzivni/cjelodnevni seminar u učionici pod vodstvom trenera. Seminar uključuje obavezni prolazak kroz teoretski dio gradiva te primjere, studije slučaja i diskusije. Bonus rada u grupi je da je i razmjena iskustava s drugim polaznicima seminara. Edukacija se odvija u opuštenoj atmosferi u grupi do 10 polaznika po seminaru, kako bi se osiguralo dovoljno vremena i za individualni pristup svakom polazniku. U ovoj varijanti seminara  dobivate i tzv. “Garanciju položenog ispita”; uvjereni u kvalitetu naših seminara, onima koji ne polože ispit iz prve, poklanjamo drugi pokušaj.

Intensive Edukacija 

Seminar Trajanje Cijena -20% -30%
ITIL 4 FOUNDATION
ITIL 4 Foundation

* Popust na cijenu seminara 35%: tri ili više osoba iz iste organizacije ( 422 EUR + PDV)
* Popust na cijenu seminara 30%: dvije osobe iz iste organizacije ( 455 EUR + PDV)
* Popust na cijenu seminara 20%: polaznici drugih seminara (520 EUR + PDV)

3 dana
650€
 520€
455€
Foundation certifikacijski ispit (opcionalno)
75 min
200€
ITILv3 FOUNDATION
ITILv3 Foundation

* Popust na cijenu seminara 40%: tri ili više osoba iz iste organizacije ( 420 EUR + PDV)
* Popust na cijenu seminara 30%: dvije osobe iz iste organizacije ( 515 EUR + PDV)
* Popust na cijenu seminara 20%: polaznici drugih seminara (588 EUR + PDV)

3 dana
735€
588€
515€
Foundation certifikacijski ispit (opcionalno)
75 min
170€
ITILv3 PRACTITIONER
ITIL Practitioner

*cijena 400 € je cijena za 2 ili više polaznika iz iste organizacije

2 dana
500€
400€
Practitioner certifikacijski ispit (opcionalno)
120 min
260€
ITILv3 INTERMEDIATE
ITIL Lifecycle-Service Strategy (SS)
ITIL Lifecycle-Service Design (SD)
ITIL Lifecycle-Service Transition (ST)
ITIL ITIL Lifecycle-Continual Service Improvement (CSI)
3 dana
1150€
920€
ITIL Capability – Operational Support and Analysis (OSA)
ITIL Capability – Release, Control, Validation (RCV)
ITIL Capability – Planning, PRotection, Optimisation (PPO)
ITIL Capability – Service Offerings and Agreements (SOA)
5 dana
1560€
1250€
ITIL v3 Intermediate certifikacijski ispit (opcionalno)
120 min
270€
ITILv3 EXPERT
ITIL Managing Across theLifecycle (MALC)
5 dana
1960€
1764€
1470€
ITIL v3 Managing Accross Lifecycle ispit (opcionalno)
120 min
270€
Radionica Trajanje Cijena -10% -25%
ITIL v3 Simulacija – Apollo 13
*samo u In-house varijanti
ITIL v3 Service Lifecycle Model Poster Guided Tour
2sata
FREE
FREE
FREE

E-learning edukacija

E-LEARNING: E-learning seminar uključuje web bazirani pristup predavanjima, praktične zadatke, mogućnost printanja materijala, probni certifikacijski ispit, mogućnost postavljanja pitanja iskusnom mentoru. Na izboru su i različite varijante trajanja licenci. E-learning je fleksibilan način učenja. Možete birati između pojedinačnih seminara ili paketa koji nude znatne uštede.

E-learning
COBIT 5 – Pojedinačni Online Seminari s varijabilnim trajanjem licenci
COBIT 5 90 dana 120  dana 150 dana Online ispit/

Ispitni vaucher

COBIT 5 Foundation ( američki engleski, ITSM Solutions), on-line ispit $250 $300 $350 $200
COBIT 5 Foundation (britanski engleski, Good e-learning), ispitni vaucher $500 $190
TOGAF 9.2 – Pojedinačni Online Seminari s varijabilnim trajanjem licenci
TOGAF 9.2 90 dana 180 dana 365 dana Ispitni vaucher
Implementing TOGAF 9.2 619
TOGAF 9.2 Foundation (Level 1) 400 219
TOGAF 9.2 Certified (Level 1 and Level 2) combined e-learning 669 300
TOGAF 9.2 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite (course package is ideal for anyone wishing to pass the TOGAF level 1 & 2 exams and then learn how to implement TOGAF into an organization) 1.179 300
TOGAF 9.2 Essentials 399
Archimate 3.0 – Pojedinačni Online Seminari s varijabilnim trajanjem licenci
Archimate 3.0 90 dana 180 dana 365 dana Ispitni vaucher
Archimate 3.0 Certified Practitioner ( 2 Exam vouchers included!) 969  0€
IT4IT – Pojedinačni Online Seminari s varijabilnim trajanjem licenci
IT4IT 90 dana 180 dana 365 dana Ispitni vaucher
IT4IT Foundation (Level 1) $480 $320
BPMN 2.0 – Pojedinačni Online Seminari s varijabilnim trajanjem licenci
BPMN 2.0 90 dana 180 dana 365 dana Online ispit
BPMN 2 Foundation & Practitioner (Level 1 & Level 2) 299
Lean- Pojedinačni Online Seminari s varijabilnim trajanjem licenci
Lean 90 dana 180 dana 365 dana Assessment
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) $350 $30
Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2) $610 $360
Six Sigma- Pojedinačni Online Seminari s varijabilnim trajanjem licenci
Six Sigma 90 dana 180 dana 365 dana Ispit
Six Sigma Foundation Green Belt (Level 1) $430 uključen u cijenu
Six Sigma Advanced (Level 1 & Level 2) $1.090 uključen u cijenu
SCRUM/AGILE – Pojedinačni Online Seminari s varijabilnim trajanjem licenci(u cijenu seminara uključen je i vaucher za certifikacijski ispit koji možete polagati on-line)
SCRUM/AGILE 90 dana 120 dana 150 dana Online ispit
Scrum Developer Certified (SDC) $495 $545 $595 $160
Scrum Master Certified (SMC) $495 $545 $595 $360
Scrum Product Owner Certified (SPOC) $495 $545 $595 $480
Agile Expert Certified (AEC) $495 $545 $595 $440
PRINCE 2 – Pojedinačni Online Seminari s varijabilnim trajanjem licenci
* AB/TC= ispit se polaže kod akreditacijskog tijeli (AB) ili u testnom centru(TC) više…
PRINCE 2 90 dana 120 dana 150 dana Online ispit
PRINCE 2 Foundation $230 $200
PRINCE 2 Practitioner $350 $400 $450 $375
Information security – Pojedinačni Online Seminari s varijabilnim trajanjem licenci
* AB/TC= ispit se polaže kod akreditacijskog tijeli (AB) ili u testnom centru(TC) više…
Information Security 90 dana 180 dana 365 dana Online ispit
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) $495 AB/TC
ISACA Certified Information Security Manager (CISM) $495 AB/TC
EC-Council Certified Ethical Hacker (CEH) v.8 $1.395 AB/TC
EC-Council Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) $1.395 AB/TC
EC-Council Security Analyst (ECSA)/Licensed Penetration Tester $1.395 AB/TC
EC-Council Network Security Administrator (ENSA) $1.395 AB/TC
ISC2-Systems Security Certified Professional (SSCP) $495 AB/TC
ISC2-Certified Information Systems Security Professional (CISSP) $495 AB/TC
RESILIA – Individualni Online seminari s vatijabilnim trajanjem licenci
* AB/TC= ispit se polaže kod akreditacijskog tijeli (AB) ili u testnom centru(TC) više…
RESILIA 90 dana 120 dana 150 dana Online ispit
RESILIA Foundation $395 $445 $495 $275
RESILIA Practitioner $395 $445 $495 $375
CompTIA – Pojedinačni Online Seminari s varijabilnim trajanjem licenci
* AB/TC= ispit se polaže kod akreditacijskog tijeli (AB) ili u testnom centru(TC) više…
CompTIA 90 dana 120 dana 365 dana Online ispit
CompTIA A+ $495 AB/TC
CompTIA Linux $495 AB/TC
CompTIA Network $495 AB/TC
CompTIA Security $495 AB/TC
PMP – Pojedinačni Online Seminari s varijabilnim trajanjem licenci
* AB/TC= ispit se polaže kod akreditacijskog tijeli (AB) ili u testnom centru(TC) više…
PMP 90 dana 120 dana 365 dana Online ispit
PMI PMP – Project Management Professional Exam preparation / Certification Training $495 AB/TC
PMI RMP – Risk Management Professional $225 AB/TC
PMI Introduction  $295 AB/TC
PMI Executive Strategy and Management  $395 AB/TC
PMI Quality Management  $225 AB/TC
PMI Schedule and Cost Control  $285 AB/TC
PMI Scope and Requirements Development  $395 AB/TC
PMI Managing Project Teams  $99 AB/TC
PMI Strategic Planning  $99 AB/TC
PMI Project Management Skills for Non-project Managers  $99 AB/TC
ITIL – Pojedinačni Online Seminari s varijabilnim trajanjem licenci
ITIL 90 dana 120 dana 180 dana Online ispit/ Ispitni vaucher
ITIL – Executive Overview $29 $34 N/A
ITIL – Foundation ( ITIL-Found) $230 $200
ITIL – Practitioner ( ITIL-P) $350 $400 $375
ITIL – Service Strategy (ITIL-SS) $450 $300
ITIL – Service Design (ITIL-SD) $450 $300
ITIL – Service Transition (ITIL-ST) $450 $300
ITIL – Service Operation (ITIL-SO) $450 $300
ITIL – Continual Service Improvement (ITIL-CSI) $450 $300
ITIL – Operational Support & Analysis (ITIL-OSA) $450 $300
ITIL-Release, Control & Validation (ITIL-RCV) $450 $300
ITIL- Service Offerings & Agreements (ITIL-SOA) $450 $300
ITIL-Planning, Protection & Optimization(ITIL-PPO) $450 $300
ITIL-Managing Across the Lifecycle ( ITIL-MALC) $450 $300
ITIL – Paketi Online Seminara s varijabilnim trajanjem licenci
ITIL v3 EXPERT Paketi
cijene na upit
ITIL v3 INTERMEDIATE Paketi
cijene na upit

In-house edukacija

IN-HOUSE:  Za grupu s više od 5 polaznika iz iste organizacije preporučujemo seminar zatvorenog tipa; in-house seminar. Vi birate mjesto i termin, a cijena je fiksna za cijelu grupu. Osim cjenovno, prednost je i više vremena za diskusiju o mogućnostima primjene u vašoj konkretnoj praksi. Ovaj seminar je moguć kao Blended ili Intensive.

In-house Intensive Edukacija
Seminar Trajanje Cijena
ITIL v3 OVERVIEW
 Overview
1 dan
1100€
ITIL v3 FOUNDATION
 Foundation
3 dana
3400€
ITIL v3 INTERMEDIATE
Lifecycle – Service Strategy
Lifecycle – Service Design
Lifecycle – Service Transition
Lifecycle – Service Operation
Lifecycle – CSI
3 dana
5400€
Capability – OSA
Capability – RCV
Capability – PPO
Capability – SOA
5 dana
6000€
ITIL v3 EXPERT
 Managing Across Lifecycle
5 dana
6700€

Blended edukacija

BLENDED: Blended edukacija je kombinacija e-learninga i intensive seminara u učionici.

Edukacijsku ponudu konstantno nadopunjavamo…

Jezici koje govorimo: hrvatski, engleski i njemački.

Za sve dodatne informacije, konaktirajte nas na

E-mail: info@itsm.hr.

Naša E-LEARNING ponuda!

COBIT 5 (e-learning):
COBIT 5 Foundation

TOGAF 9.1 seminari (e-learning):
Getting started with TOGAF 9.1 * TOGAF 9.1 Foundation (Level 1) * TOGAF 9.1 Certified (Level 2) * TOGAF 9.1 Certified (Level 1 and Level 2) * TOGAF 9.1 Certification (Level 1 and Level 2) and Implementation Suite

IT4IT seminari (e-learning):
IT4IT Foundation (Level 1)

Archimate 2.1 seminari (e-learning):
Archimate Certified

BPMN 2.0 seminari (e-learning):
BPMN 2.0 Foundation

LEAN seminari (e-learning):
Lean Foundation and Management Overview (Level 1) * Lean Master Belt Practitioner (Level 1 and 2)

SIX SIGMA seminari (e-learning):
Six Sigma Foundation Green Belt * Six Sigma Advanced

PRINCE 2 seminari (e-learning):
PRINCE 2 Foundation *PRINCE 2 Practitioner

SCRUM/AGILE seminari (e-learning):
Scrum Developer Certified (SDC) *Scrum Master Certified (SMC) * Scrum Product Owner Certified (SPOC) * Agile Expert Certified (AEC)

Information security (e-learning):
ISACA Certified Information Security Auditor (CISA) * ISACA Certified Information Security Manager (CISM)) * Systems Security Certified Profesional (SSCP) * Certified Information Systems Security Professional (CISSP) * Ethical Hacker v8 * Computer Hacking Forensic Investigator *Security Analyst/Licensed Penetration Tester * Network Security Administrator (ENSA)

RESILIA seminari (e-learning):
RESILIA Foundation *RESILIA Practitioner

CompTIA (e-learning):
CompTIA A+ * CompTIA Linux * CompTIA Network * CompTIA Security

PMP (e-learning):
PMP Certification Training * PMI Introduction * PMI Executive Strategy and Management * PMI Quality Management * PMI Risk Management * PMI Schedule and Cost Control * PMI Scope and Requirements * PMI Managing Project Teams * PMI Strategic Planning * PMI Project Management Skills for Non-project Managers

ITIL (e-learning):
ITIL v3 FOUNDATION:
ITIL v3 Foundation
ITIL v3 INTERMEDIATE - Lifecycle:
Lifecycle - Service Strategy (SS) * Lifecycle - Service Design (SD) * Lifecycle - Service Transition (ST) * Lifecycle - Service Operation (SO) * Lifecycle - Continual Service Improvement (CSI)
ITIL v3 INTERMEDIATE - Capability:
Capability - Operational Support and Analysis (OSA) *Capability - Release, Control and Validation (RCV) *Capability - Planning, Protection and Optimization (PPO) *Capability - Service Offerings and Agreements (SOA)
ITIL v3 EXPERT:
Managing Across Lifecycle
ITIL v3 PRACTITIONER:
ITIL Practitioner